G� til hovedindholdet

Bindende forhåndsbesked: Hvornår skal gebyret betales?

Når sagen er afgjort, sender Arbejdstilsynet en opkrævning på gebyret.

Ansøgeren får besked om, at pengene er modtaget, og at sagen anses for afsluttet senest 14 dage efter, at Arbejdstilsynet har modtaget gebyret.

Hvis gebyret ikke betales rettidigt, forrentes beløbet med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Arbejdstilsynet har udpantningsret for ikke-indbetalte gebyrer. Det betyder, at inddrivelsen af gebyret vil blive overdraget til Skat, hvis ansøgeren trods gentagne påkrav undlader at betale beløbet.

Henter PDF