G� til hovedindholdet

Bindende forhåndsbesked: Kan man klage over arbejdstilsynets afgørelse?

En klage over Arbejdstilsynets afgørelse om bindende forhåndsbesked skal indsendes til Arbejdstilsynet inden fire uger efter, at ansøgeren har modtaget Arbejdstilsynets afgørelse.

Arbejdstilsynet videresender sagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Klager over gebyrstørrelser og sagbehandlingsforhold kan indsendes til Arbejdstilsynet, der videresender sagen til Beskæftigelsesministeriet.

Henter PDF