G� til hovedindholdet

Hvilke virksomheder udtages til et grundtilsyn?

Virksomheder der er udvalgt til grundtilsyn, er valgt ud fra en række parametre og ved hjælp af en indeksmodel, som Arbejdstilsynet benytter. Modellen er med til at identificere de virksomheder, der er i størst risiko for at få problemer med arbejdsmiljøet. Andre virksomheder vælges manuelt på baggrund af en konkret begrundet mistanke. Derudover er der også virksomheder, der udvælges i forbindelse med stikprøver.

Virksomheder, der udtages til grund tilsyn via indeks eller via stikprøve, bliver udtaget løbende henover året og varslet digitalt inden besøget foregår. Tilsyn med de virksomheder der udtages manuelt, foregår også løbende hen over året.

Henter PDF