Gå til hovedindholdet

Hvilke regler gælder så for kranførerelevatorer?

Anvendelse: 

Kranførerelevatorer er – i forhold til deres anvendelse – omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Ibrugtagning:

Kranførerelevatorer er – i forhold til ibrugtagning – omfattet af § 14 i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at kranførerelevatoren til stadighed er i forsvarlig stand og at den lever op til kravene i bekendtgørelsens § 6. Eftersyn og vedligeholdelse af kranførerelevatorer skal foretages af en sagkyndig.

Kranførerelevatoren skal gennemgå et passende eftersyn, inden den tages i brug første gang og efter hver genmontering og genopstilling. Eftersynet skal følge leverandørens anvisninger.

Kranførerelevatorer er også omfatter af de særlige bestemmelser i bekendtgørelsens § 17 og dermed af reglerne om løfteredskaber i bekendtgørelsens bilag 1

Det indebærer, at kranførerelevatorer skal have et hovedeftersyn mindst hver 12. måned. Eftersynet skal foretages af leverandøren eller af en anden sagkyndig.

Henter PDF