G� til hovedindholdet

Hvilke regler gælder for kranførerelevatorer?

Anvendelse: 

Kranførerelevatorer er – i forhold til deres anvendelse – omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022

Ibrugtagning:

Kranførerelevatorer er – i forhold til ibrugtagning – omfattet af § 14 i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022

Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at kranførerelevatoren til stadighed er i forsvarlig stand og at den lever op til kravene i bekendtgørelsens § 6. Eftersyn og vedligeholdelse af kranførerelevatorer skal foretages af en sagkyndig.

Kranførerelevatoren skal gennemgå et passende eftersyn, inden den tages i brug første gang og efter hver genmontering og genopstilling. Eftersynet skal følge leverandørens anvisninger.

Kranførerelevatorer er også omfatter af de særlige bestemmelser i bekendtgørelsens § 17 og dermed af reglerne om løfteredskaber i bekendtgørelsens bilag 1

Bilag 1 - Personløft med kran

Det indebærer, at kranførerelevatorer skal have et hovedeftersyn mindst hver 12. måned. Eftersynet skal foretages af leverandøren eller af en anden sagkyndig.

 

Kranførerelevatorer er IKKE omfattet af bekendtgørelsen:

Anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner - Bekendtgørelse 461 - 2016

Det skyldes, at en kranførerelevator betragtes som adgangsvej til et arbejdssted og derfor som en del af en maskine.

Henter PDF