Gå til hovedindholdet

Regler om fitnessudstyr

I forbindelse med en konkret ulykke under brug af en træningsmaskine i et fitnesslokale har Arbejdstilsynet modtaget en række spørgsmål om reglerne for opstilling og brug af fitnessmaskiner. I det følgende præciseres, hvilke regler der gælder, og hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med træningsmaskiner o.l.

Regler for indretning af fitnessudstyr

Fitnessudstyr som fx træningsmaskiner o.l. må kun sælges i Danmark, hvis det er indrettet (dvs. konstrueret) på en måde, så det er sikkert at anvende. I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med fitnessudstyr. Begge myndigheder kan udstede påbud til leverandøren, hvis det vurderes, at et produkt er indrettet på en måde, så det er farligt at anvende. 

Hvis man er i tvivl om, hvordan fitnessudstyr o.l. skal opstilles og anvendes, skal man henvende sig i den forretning, hvor produktet er købt, og spørge om vejledning. Forretningen har pligt til at give dig både opstillings- og brugsanvisning, når der købes fitnessudstyr. 

Reglerne for indretning af fitnessudstyr fremgår her:

Produktsikkerhedsloven, som er Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområde

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner

Hvis man mener, at en konkret fitnessmaskine e.l. fra fabrikantens side er indrettet, så produktet ikke kan anvendes på en sikker måde, kan produktet anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen eller Arbejdstilsynet.

Regler for brugen af fitness-udstyr

Det er den enkelte idræts- eller fitnessklub eller den enkelte private borger, som har ansvaret for at anvende fitnessudstyret på en forsvarlig måde. Det vil sige at opstille, bruge og vedligeholde fitnessudstyret på den måde, som fabrikanten anviser i brugsanvisningen. Det kan fx være:

  • At bolte udstyr fast i gulvet, så det ikke vælter
  • At være opmærksom på, at udstyret bruges på en ufarlig måde
  • At holde øje med, om der er dele, som bliver slidte og skal udskiftes.

Henter PDF