G� til hovedindholdet

Hvornår forsvinder en smiley?

Der er forskel på, hvor lang tid en smiley bliver vist på Arbejdstilsynets hjemmeside, alt efter om den er grøn, gul eller rød.

Hvis virksomheden har fået en grøn smiley, bliver den vist i tre år, medmindre virksomheden i løbet af den treårige periode modtager en afgørelse fra Arbejdstilsynet. I dette tilfælde vil den grønne smiley midlertidigt blive erstattet af en gul eller rød smiley.

Hvis virksomheden indgår et aftaleforløb med Arbejdstilsynet om løsning af et arbejdsmiljøproblem, vil den grønne smiley ikke blive erstattet af en gul eller rød smiley. Men den grønne smiley vil ikke blive vist i aftaleperioden.

En gul smiley bliver minimum vist i 3 eller 6 måneder. Det er alene i tilfælde, hvor påbuddet handler om APV eller AMO, at smileyen vises i minimum 3 måneder. Smileyen vil blive vist længere end de 3 eller 6 måneder, hvis virksomheden inden for perioden ikke har efterkommet påbuddet. Når påbuddet er efterkommet, vil smileyen forsvinde fra Arbejdstilsynets hjemmeside.

En rød smiley bliver vist i minimum 6 måneder. Smileyen vil blive vist længere end 6 måneder, hvis virksomheden inden for perioden ikke har efterkommet påbuddet. Når påbuddet er efterkommet, vil smileyen forsvinde fra Arbejdstilsynets hjemmeside. Læs mere om de forskellige smileyer.

Om rød, gul, grøn og kronesmiley

Henter PDF