Gå til hovedindholdet

Hvornår forsvinder en smiley?

Der er forskel på, hvor lang tid en smiley bliver vist, alt efter om den er grøn, gul eller rød.

Hvis virksomheden har fået en grøn smiley, bliver den vist i tre år, medmindre virksomheden i løbet af den treårige periode modtager en afgørelse fra Arbejdstilsynet. I tilfælde af dette vil den grønne smiley blive fjernet midlertidigt , men hvis virksomheden indgår en aftale med Arbejdstilsynet om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for en aftalt frist, er det muligt, at få den grønne smiley tilbage igen.

Den gule smiley bliver vist i seks måneder, med mindre der er tale om en afgørelse vedrørende det formelle arbejdsmiljø (APV eller AMO). Her vil den gule smiley blive vist i tre måneder. Det gælder uanset, om virksomheden har efterkommet påbuddet inden da. Den gule smiley bliver herefter vist på hjemmesiden, indtil de arbejdsmiljøproblemer, der har udløst den, er blevet løst.

Den røde smiley bliver vist indtil virksomheden har efterkommet det påbud, som udløste den, dog minimum seks måneder. Læs mere om de forskellige smileyer.

Om rød, gul, grøn og kronesmiley

Henter PDF