Spørgsmål og svar ifbm. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner nr. 461

Spørgsmål og svar

Anvendelse: Vindmølleelevatorer er – i forhold til deres anvendelse – omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Ibrugtagning: Vindmølleelevatorer er – i forhold til ibrugtagning – omfattet af § 14 i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at vindmølleelevatoren til stadighed er i forsvarlig stand og at den lever op til kravene i bekendtgørelsens § 6. Eftersyn og vedligeholdelse af vindmølleelevatorer skal foretages af en sagkyndig.

Vindmølleelevatoren skal gennemgå et passende eftersyn, inden den tages i brug første gang og efter hver genmontering og genopstilling. Eftersynet skal følge leverandørens anvisninger.

Vindmølleelevatorer er også omfatter af de særlige bestemmelser i bekendtgørelsens § 17 og dermed af reglerne om løfteredskaber i bekendtgørelsens bilag 1

Det indebærer, at vindmølleelevatorer skal have et hovedeftersyn mindst hver 12. måned. Eftersynet skal foretages af leverandøren eller af en anden sagkyndig.

Ibrugtagningsinspektion af tredjepart efter reglerne om anvendelse af elevatorer er udgået.

Nej, vindmølleelevatorer er hverken omfattet af bekendtgørelsen om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner eller af bekendtgørelsen om indretningskrav til eksisterende elevatorer mv., der ikke er CE-mærket. Det skyldes, at en vindmølleelevator betragtes som adgangsvej til et arbejdssted og derfor som en del af en maskine.

Denne undtagelse bortfalder, hvis vindmølleelevatoren anvendes til transport af andre personer, end de, som har arbejde at udføre på vindmøllen.

Eller er de omfattet af bekendtgørelsen om anvendelse af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner?

Nej, kranførerelevatorer er hverken omfattet af bekendtgørelsen om anvendelse og opstilling af personløftende byggepladselevatorer eller af bekendtgørelsen om anvendelse af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner. Det skyldes, at en kranførerelevator betragtes som adgangsvej til et arbejdssted og derfor som en del af en maskine.

Anvendelse: Kranførerelevatorer er – i forhold til deres anvendelse – omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Ibrugtagning: Kranførerelevatorer er – i forhold til ibrugtagning – omfattet af § 14 i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at kranførerelevatoren til stadighed er i forsvarlig stand og at den lever op til kravene i bekendtgørelsens § 6. Eftersyn og vedligeholdelse af kranførerelevatorer skal foretages af en sagkyndig.

Kranførerelevatoren skal gennemgå et passende eftersyn, inden den tages i brug første gang og efter hver genmontering og genopstilling. Eftersynet skal følge leverandørens anvisninger.

Kranførerelevatorer er også omfatter af de særlige bestemmelser i bekendtgørelsens § 17 og dermed af reglerne om løfteredskaber i bekendtgørelsens bilag 1.

Det indebærer, at kranførerelevatorer skal have et hovedeftersyn mindst hver 12. måned. Eftersynet skal foretages af leverandøren eller af en anden sagkyndig.

Nej, der må ikke mangle tænder på en kamplade.

Hvis der mangler tænder på kampladen, lever den ikke op til reglerne i bekendtgørelsen om anvendelse af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner om, at der ikke må være fejl, mangler eller skader på rulletrappen, der kan have betydning for sikkerheden.

Ja, elevatorens forsyningskabel må gerne være i elevatorskakten, hvis kablet kun er til brug for elevatoren. 

Det er ikke tilladt at have et gruppekabel i elevatorskakten. 

Bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket 
Indretning mv. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer.

Ja. Rørbrudsventilen er en sikkerhedskomponent, der skal afprøves ved periodisk inspektion. Det fremgår af bilag 3 (punkt 6 i afsnit A) til bekendtgørelsen om anvendelse af elevatorer mv. Det følger heraf, at alle sikkerhedskomponenter i en elevator skal kontrolleres.

Det der fremgår af bekendtgørelsen (36, punkt 3) er at der skal udføres opstillingskontrol ved ændring af stolvægten. Hvad der ikke fremgår, er om der er en bagatel grænse, og det er den vi (Arbejdstilsynet) sætter her: Hvis man ændre elevatorstolens egenvægt med 10% eller 100 kg og derover så er det at regne for en ombygning.

Dette kunne fx være i forbindelse med opsætning af spejle, stålpaneler eller belægning af fliser på stolgulvet.”

Bekendtgørelsen om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.