G� til hovedindholdet

Hvornår gennemfører Arbejdstilsynet et ekstra skærpet tilsyn, som der også opkræves gebyr for?

Arbejdstilsynet kommer som hovedregel kun på ét skærpet tilsyn, og virksomheden skal kun betale ét gebyr. Men undtagelsesvis kan det ske, at Arbejdstilsynet er nødt til at komme på et yderligere skærpet tilsyn. Det kan fx være, hvis virksomheden på det første skærpede tilsyn ikke har bragt forholdene i orden, og der derfor fortsat fx er fare for nedstyrtning eller for udslip af giftige dampe.

Henter PDF