Gå til hovedindholdet

Hvilke regler gælder så for vindmølleelevatorer?

Anvendelse: Vindmølleelevatorer er – i forhold til deres anvendelse – omfattet af reglerne i: 

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022

Ibrugtagning: Vindmølleelevatorer er – i forhold til ibrugtagning – omfattet af § 14 i: 

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022

Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at vindmølleelevatoren til stadighed er i forsvarlig stand og at den lever op til kravene i bekendtgørelsens § 6. Eftersyn og vedligeholdelse af vindmølleelevatorer skal foretages af en sagkyndig.

Vindmølleelevatoren skal gennemgå et passende eftersyn, inden den tages i brug første gang og efter hver genmontering og genopstilling. Eftersynet skal følge leverandørens anvisninger.

Vindmølleelevatorer er også omfatter af de særlige bestemmelser i bekendtgørelsens § 17 og dermed af reglerne om løfteredskaber i:

Bilag 1 - Personløft med kran

Det indebærer, at vindmølleelevatorer skal have et hovedeftersyn mindst hver 12. måned. Eftersynet skal foretages af leverandøren eller af en anden sagkyndig.

Ibrugtagningsinspektion af tredjepart efter reglerne om anvendelse af elevatorer er udgået.

Henter PDF