Hvordan du bedst håndterer forskellige asbestmaterialer

Bygninger der er opført før 1986 kan indeholde asbestholdige byggematerialer. Når der skal udføres forskellige reparationer eller udskiftninger i sådan nogle huse er der derfor en risiko for at komme i kontakt med asbest.

I det følgende kan du læse om hvordan asbest skal håndteres i forskellige situationer:

Tagarbejde - cementskiferplader med asbest

Tagarbejde - cementbølgeplader med asbest

Facadearbejde - plane facadeplader af fibercement med asbest

Indvendig reparation og nedrivning - fibercementplader med asbest

Inddækning af asbestholdige tage

Arbejde i særligt asbestudsatte rum, fx varmerum, tagrum og skunkrum

Forbud mod genbrug af asbestholdige byggematerialer