Inddækning af asbestholdige tage

Inddækning af tage med asbest kan udføres, så der ikke spredes asbeststøv, når I anvender de to metoder, der er beskrevet her.

Montage af beslag på bølgeplader med asbest

Ved bølgeplader anvendes der beslag, som fastgøres med de eksisterende tagskruer. Tagskruerne løsnes, beslagene sættes ind, og tagskruerne strammes igen. Underlaget for den nye tagbeklædning fastgøres i beslagene, så de underliggende plader med asbest slet ikke berøres.

Brug af selvskærende skruer gennem cementskiferplader og cementbølgeplader med asbest

Ved cementskiferplader monteres der nye lægter på oversiden af tagbeklædningen med selvskærende skuer. Det er en forudsætning, at de nye lægter under arbejdet konstant slutter tæt ned mod den gamle tagbeklædning på hele fladen, og der skrues ned i de eksisterende underliggende taglægter. Brugen af selvskærende skruer er også en accepteret løsning ved bølgeplader. Også her skal de nye lægter under hele arbejdsprocessen slutte tæt ned mod de gamle plader, og lægterne lægges nede i pladernes bølgedale.

Støvende arbejde ved inddækning af tage med asbest

Kan det ikke lade sig gøre fuldt ud at følge de ovenfor beskrevne retningslinjer, må arbejdet kun udføres under overholdelse af reglerne for støvende arbejde i bekendtgørelsen om asbest. 

Se mere om reglerne i i bekendtgørelse om asbest og i At-vejledning om asbest. Yderligere vejledning kan findes i www.asbest-huset.dk.