Tagarbejde - cementbølgeplader med asbest

Når I skal tage asbestholdige tagplader ned, er det vigtigt at undersøge, om der er asbest i pladerne. Det gælder både ved reparation og nedtagning af cementbølgetage, når taget er lagt før 1990. Følg altid asbestreglerne, hvis I ikke ved, om der er asbest i tagpladerne.

Ikke støvende arbejde

Hele bølgeplader kan i de fleste tilfælde nedtages uden støvudvikling ved at løsne montageskruerne og nedtage pladerne forsigtigt, så de ikke knækker. Stabel pladerne, så de kan transporteres hele til deponi. Asbestplader må ikke genbruges.

Arbejdsområdet skal afgrænses og skiltes med – ”Pas på. Asbestarbejde. Ingen adgang for uvedkommende”.

De beskæftigede skal mindst have egnede filtrerende P2-åndedrætsværn til rådighed.  

Støvende arbejde

Kan det ikke lade sig gøre at nedtage bølgeplader uden, at der udvikles støv, som det er beskrevet ovenfor, må arbejdet kun udføres under overholdelse af reglerne for støvende arbejde i bekendtgørelsen om asbest.

Se mere om reglerne i bekendtgørelse om asbest og i At-vejledning om asbest. Yderligere vejledning kan findes i www.asbest-huset.dk