Temamøder om forebyggelse af seksuel chikane på arbejdspladsen

Hvert år oplever cirka 77.000 personer i Danmark at blive udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads. For den enkelte spænder konsekvenserne lige fra irritation og nedsat trivsel til depression, angst og PTSD, og for virksomheden øget sygefravær, lavere produktivitet og forringet omdømme.

Al seksuel chikane er ulovlig, men hvornår er noget seksuel chikane? Vi har forskellige grænser, og det er derfor vigtigt, at vi på arbejdspladserne får talt om, hvilken adfærd der er acceptabel, og hvilken adfærd der ikke er.

Som et led i kampagnen ”Hvor går Grænsen?” inviterer Branchefællesskaberne For Arbejdsmiljø i samarbejde med Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet derfor til temamøder om seksuel chikane.

På temamøderne, der skal bidrage med viden og inspiration til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane, kan du møde nogle af Danmarks absolut førende forskere og praktikere på området, ligesom du får mulighed for at afprøve et nyt dialogværktøj udviklet som et led i kampagnen ”Hvor går grænsen?”.

Temamøderne vil blive afholdt i hhv. København og Kolding.

Se programmerne her:

Invitation til Kolding

Invitation til København