G� til hovedindholdet

Afgørelse uden handlepligt

En afgørelsen uden handlepligt fastslår, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen, men den pålægger ikke virksomheden en handlepligt.

Anvendelsesområde

En afgørelse uden handlepligt bruges fx:

  • Når Arbejdstilsynet har konstateret en overtrædelse på virksomheden og har fremsendt høring med oplysninger om, at Arbejdstilsynet overvejer at give virksomheden et påbud, hvorefter virksomheden løser problemet i høringsfasen.
  • Når Arbejdstilsynet i et tilsynsforløb konstaterer en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, der ikke fører til et strakspåbud eller forbud, og virksomheden løser problemet, inden tilsynsforløbet er afsluttet.
  • Når Arbejdstilsynet ved en ulykkesundersøgelse konstaterer, at der i forbindelse med ulykken er begået en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, men der ikke kan afgives forbud, strakspåbud eller påbud med frist, fx fordi virksomheden allerede har iværksat den relevante forebyggelse, eller fordi det pågældende arbejde ikke længere udføres.
  • Når Arbejdstilsynet i forbindelse med et byggeri konstaterer, at der er sket en overtrædelse af den projekterende/rådgiverens pligter, og hvor den faktiske byggeproces ikke kan ændres.

Konsekvenser

Der er følgende konsekvenser af en afgørelse uden handlepligt:

  • Afgørelsen medfører en gul smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.
  • Afgørelsen kan udgøre en del af grundlaget for et eventuelt kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer. Det skyldes, at en virksomhed kan få et kompetencepåbud, når den ved ét tilsyn har fået fem eller flere afgørelser i samme produktionsenhed. De afgørelser, der medregnes, er forbud, strakspåbud, påbud med frist og så afgørelse uden handlepligt.
  • Afgørelsen kan resultere i skærpet straf, hvis virksomheden tidligere har overtrådt lignende regler.

Hvorfor får virksomheder en afgørelse uden handlepligt?

Der er flere grunde til, at virksomheder får en afgørelsen uden handlepligt .

Det sker dels for at understøtte det forebyggende sigte med kompetencepåbud, smiley-ordningen og udmåling af skærpet straf. Dette forebyggende sigte ville blive svækket, hvis Arbejdstilsynet ikke træffer afgørelse i de situationer, hvor vi har konstateret en arbejdsmiljøovertrædelse, men hvor virksomheden retter op på forholdene, før Arbejdstilsynet har truffet afgørelse.

Afgørelsen gives også for at understrege, at arbejdsmiljøreglerne altid skal være overholdt, og at det har konsekvenser, når dette ikke sker.

Risikoen for at modtage en afgørelse uden handlepligt skal derfor medvirke til at motivere virksomheder til at arbejde for eller fastholde en forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Tidligere navn for afgørelsen

En afgørelse uden handlepligt hed tidligere ’overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen’ og afgørelse uden påbud.

Henter PDF