Gå til hovedindholdet

Få løst et komplekst problem og undgå påbud

Hvis jeres virksomhed har fået et tilbud fra Arbejdstilsynet om at indgå i et aftaleforløb med os, betyder det, at I nu får mulighed for at løse et vanskeligt problem og samtidig undgå et påbud. I får hjælp til det fra os.

Hvad betyder aftaleforløbet for jer?

Arbejdstilsynet tilbyder et aftaleforløb, fordi vi har mistanke om, at der er et komplekst arbejdsmiljøproblem i virksomheden. Hvis jeres virksomhed indgår aftalen med os, betyder det, at vi ikke undersøger forholdene yderligere, mens aftalen gælder. Til gengæld skal I forbedre arbejdsmiljøet ved at løse det problem, der er mistanke om, selv om vi ikke har konstateret en overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Hvis I får løst problemet, undgår I at få et påbud.

Når I indgår aftalen, skal I orientere og inddrage jeres ansatte eller jeres arbejdsmiljøorganisation, hvis hele virksomheden har 10 eller flere ansatte. De ansatte eller arbejdsmiljøorganisationen skal også inddrages, når I arbejder med at løse problemet.

Aftalen betyder, at I får hjælp og vejledning fra Arbejdstilsynet til at arbejde med løsningen af jeres arbejdsmiljøproblem.

Mens aftalen løber, fører vi som udgangspunkt ikke tilsyn med det emne, som aftalen drejer sig om. Når aftalen er udløbet, kommer vi på besøg igen, så vi kan sikre, at I overholder arbejdsmiljøreglerne, og så I kan være sikre på, at I har fået forbedret jeres arbejdsmiljø.

Aftalen medfører hverken en gul eller rød smiley på Arbejdstilsynet hjemmeside. Men I kan ikke have en grøn smiley, mens aftalen løber.

Læs mere om grøn smiley 

Vi står også til rådighed med hjælp og vejledning i den periode, hvor I overvejer, om I vil takke ja til tilbuddet om en aftale. I kan kontakte os på telefon 70 12 12 88 eller på mail:

at@at.dk

Sådan indgår I aftalen med os

Hvis I har modtaget et brev fra os med tilbuddet om en aftale, og I ønsker at takke ja, skal I acceptere tilbuddet via linket i brevet til vores selvbetjeningsløsning ”Arbejdsmiljø i din virksomhed” (ADVI). Vær opmærksom på, at I har 4 uger til at acceptere tilbuddet. I skal bruge en NemID medarbejdersignatur til at få adgang.

Læs mere om ADVI

Log på ADVI

Afaleforløbets fire trin - Tilsyn, aftale, vejledning og kontrol.

Aftaleforløbets 4 trin

  1. Tilsyn: Arbejdstilsynet får på et tilsyn mistanke om, at jeres virksomhed har et komplekst arbejdsmiljøproblem, fx inden for psykisk arbejdsmiljø. Den tilsynsførende tager en dialog med jer for at finde ud af, om det kunne være relevant at tilbyde jer at få et aftaleforløb.
  2. Aftale: I får et brev med et tilbud om at indgå i et aftaleforløb. I brevet er der et link til Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning ”Arbejdsmiljø i din virksomhed” (ADVI), og her kan I acceptere tilbuddet. Vær opmærksom på, at I har 4 uger til at acceptere tilbuddet. Hvis I ikke ønsker at indgå aftalen, vil I modtage et nyt besøg, når fristen for at indgå aftalen er udløbet.
  3. Vejledning: Ca. 1/3 inde i den periode I har til at løse jeres problem, kontakter vi jer for at tilbyde hjælp og vejledning til arbejdet. Vi står også til rådighed med hjælp og vejledning i den periode, hvor I overvejer, om I vil tage imod tilbuddet om en aftale.
  4. Kontrol: Når aftalen er udløbet, kommer vi på besøg igen for at sikre, at I har forbedret jeres arbejdsmiljø. Hvis forholdene ikke er i orden, vil I få en afgørelse om at rette op på det, og I vil ikke blive tilbudt nye aftaler om løsning af eventuelle arbejdsmiljøproblemer inden for de næste 12 måneder.

    I vil heller ikke blive tilbudt nye aftaler for andre arbejdssteder end dem, som den første aftale vedrørte. Dette gælder både andre arbejdssteder på samme adresse og andre arbejdssteder på forskellige adresser inden for samme virksomhed.


Henter PDF