G� til hovedindholdet

De forskellige typer kompetencepåbud

Et kompetencepåbud er et påbud til en virksomhed om, at den skal bruge de kompetencer, der skal til for at sikre, at virksomheden kan efterkomme påbud om at løse konkrete arbejdsmiljøproblemer og forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer. Der findes 5 forskellige typer kompetencepåbud.

Kompetencepåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

En virksomhed kan få et kompetencepåbud, når den samtidig får et påbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse.

Læs mere om kompetencepåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Kompetencepåbud om undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø

En virksomhed kan få et kompetencepåbud, når den samtidig får et påbud om at undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Det er en ekstern autoriseret rådgivningsvirksomhed, der skal foretage undersøgelsen.

Læs mere om kompetencepåbud om undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø

Kompetencepåbud om undersøgelse af substitution af stoffer og materialer

En virksomhed kan få et kompetencepåbud, når den samtidig får et påbud om at undersøge mulighederne for at substituere stoffer og materialer. Undersøgelsen skal afdække, om man kan erstatte farlige stoffer og materialer med ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer, materialer eller arbejdsprocesser.

Læs mere om kompetencepåbud om undersøgelse af substitution af stoffer og materialer

Kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer

En virksomhed kan få et kompetencepåbud, når den ved ét tilsyn har fået 5 eller flere afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i samme produktionsenhed. Ét tilsyn kan bestå af flere besøg i et sammenhængende tilsynsforløb.

Læs mere om kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer

Kompetencepåbud om plan for sikkerhed og sundhed

En bygherre kan få et kompetencepåbud, når bygherren samtidig har fået påbud om manglende eller væsentlige mangler ved plan for sikkerhed og sundhed.

Læs mere om kompetencepåbud om plan for sikkerhed og sundhed

Tilbagemelding om valg af kompetencer for virksomheder der ikke har et CVR-nummer

Denne løsning skal kun anvendes af udenlandske virksomheder og danske bygherrer, som ikke har et CVR-nummer.

Læs mere om tilbagemelding om valg af kompetencer for virksomheder der ikke har et CVR-nummer

Henter PDF