Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Tilbagemelding om valg af kompetencer for virksomheder der ikke har et CVR-nummer

Denne løsning skal kun anvendes af udenlandske virksomheder og danske bygherrer, som ikke har et CVR-nummer.

I skal vælge, hvordan I ønsker at opfylde kompetencepåbuddet. Mulighederne er beskrevet i det kompetencepåbud, som Arbejdstilsynet har sendt til jer.

I skal vælge en af følgende muligheder:

Opbygge og anvende egne kompetencer i virksomheden

Anvende en intern autoriseret rådgivningsvirksomhed

Anvende en ekstern autoriseret rådgivningsvirksomhed

Hvis I også har fået en afgørelse fra os om, at I skal etablere en arbejdsmiljøorganisation, må I ikke vælge at opbygge og anvende egne kompetencer i virksomheden.Henter PDF