G� til hovedindholdet

Tilbagemelding om valg af kompetencer for virksomheder der ikke har et CVR-nummer

Denne løsning skal kun anvendes af udenlandske virksomheder og danske bygherrer, som ikke har et CVR-nummer.

I skal vælge, hvordan I ønsker at opfylde kompetencepåbuddet. Mulighederne er beskrevet i det kompetencepåbud, som Arbejdstilsynet har sendt til jer.

I skal vælge en af følgende muligheder:

Kompetencepåbud - skema om plan for opbygning af egne kompetencer

Kompetencepåbud - skema om brug af intern, autoriseret rådgivningsvirksomhed

Kompetencepåbud - skema om brug af ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed

Hvis I også har fået en afgørelse fra os om, at I skal etablere en arbejdsmiljøorganisation, må I ikke vælge at opbygge og anvende egne kompetencer i virksomheden.

Henter PDF