G� til hovedindholdet

Kompetencepåbud om undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø ved tilsyn

En virksomhed kan få et kompetencepåbud, når den samtidig får et påbud om at undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen skal gøre det muligt at konstatere, om arbejdsmiljøforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Det skal være en ekstern rådgivningsvirksomhed, som er autoriseret inden for det psykosociale område, der skal foretage undersøgelsen. En ekstern rådgivningsvirksomhed er en rådgivningsvirksomhed, der ikke hører under den juridiske enhed, som har modtaget kompetencepåbuddet.

Jeres pligter

I forbindelse med at I får et kompetencepåbud sammen med et påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, er der nogle pligter, I skal opfylde.

Vælg en autoriseret rådgivningsvirksomhed

I skal vælge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret inden for det psykosociale område.

Se listen over rådgivningsvirksomheder, der er autoriserede til at rådgive på det psykosociale område

Indgå skriftlig aftale med rådgivningsvirksomhed

I skal indgå en skriftlig aftale med rådgivningsvirksomheden, om at den skal undersøge det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. I skal give os besked om, hvilken rådgivningsvirksomhed I har indgået aftale med.

Det skal indgå i aftalen, at rådgivningsvirksomheden skal lave en redegørelse med beskrivelse af, hvordan det psykiske arbejdsmiljø er blevet undersøgt.

I skal sørge for, at aftalen er tilgængelig for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Stil krav til undersøgelsen

I skal sikre, at undersøgelsen som minimum afdækker:

  • Hvordan og i hvilket omfang de påvirkninger, der er beskrevet i Arbejdstilsynets påbud, forekommer, og hvordan I har forsøgt at forebygge dem.
  • Om der er andre relevante påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø. Hvis det er tilfældet, skal det undersøges, hvordan og i hvilket omfang de forekommer, og hvordan I har forsøgt at forebygge dem.
  • Vilkår der har betydning for undersøgelsens resultat.
  • Forhold i det fysiske arbejdsmiljø der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø.
  • Oplysninger om sygefravær og personaleomsætning.

Inddrag ansatte eller arbejdsmiljøorganisation

I skal sørge for, at arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte, hvis I har færre end 10 ansatte, bliver inddraget i rådgivningsprocessen.

Stil krav til redegørelsen

Rådgivningsvirksomhed skal lave en redegørelse til jer, der beskriver de elementer, som undersøgelsen har gennemgået. I skal sikre, at redegørelsen bliver lavet, og at den opfylder følgende krav:

  • Det skal være begrundet, hvis et af de elementer, der som minimum skal indgå i redegørelsen, ikke er behandlet.
  • De anvendte undersøgelsesmetoder skal være beskrevet.
  • Beskrivelse af rådgivningsforløbet, herunder hvordan arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte, hvis I har færre end 10 ansatte, har været inddraget.
  • Redegørelsen må ikke indeholde oplysninger, der kan henføres til enkeltpersoner, medmindre dette er af væsentlig betydning for undersøgelsens resultat.

I skal sørge for, at redegørelsen er tilgængelig for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Desuden skal I videregive redegørelsen til arbejdsmiljøorganisationen eller til en repræsentant for de ansatte i virksomheder, hvis I har færre end 10 ansatte.

Giv besked om efterkommelse

I skal give os besked, når undersøgelsen er gennemført. I skal også sende redegørelsen fra rådgivningsvirksomheden til os.

Orientering i virksomheden

I skal orientere virksomheden om de påbud, I har fået. Hvis I er under 10 ansatte, skal I orientere alle ansatte, der er berørt af påbuddene. Hvis I er 10 eller flere ansatte, skal I orientere alle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af påbuddene.

Inden I giver os besked om, at I har indgået aftale med en ekstern rådgivningsvirksomhed, skal I orientere en repræsentant for de ansatte om det, hvis I er under 10 ansatte. Hvis I er 10 eller flere ansatte, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen.

Inden I giver os besked om, at undersøgelsen er gennemført, skal I orientere en repræsentant for de ansatte om dette, hvis virksomheden har under 10 ansatte. Hvis der er 10 ansatte eller flere, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen.

Henter PDF