Skærpet tilsyn

Virksomheder, der får et forbud, bliver fra den 1. januar 2016 udtaget til et skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn gennemføres på det arbejdssted, hvor forbuddet blev givet. Virksomheder, der er under skærpet tilsyn, offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Skærpet tilsyn gennemføres, når Arbejdstilsynet har afgivet et forbud til en virksomhed. Tilsynet gennemføres uanmeldt indenfor en kortere periode på det arbejdssted, hvor forbuddet blev afgivet.

Der indgår tre elementer i det skærpede tilsyn:

  • Efterkommelsen af forbuddet kontrolleres.
  • Tilsyn med, at virksomhedens arbejde på arbejdsstedet udføres forsvarligt. 
  • Dialog med ansatte og arbejdsleder om, hvordan de kan forebygge mod alvorlige sikkerheds- og sundhedsmæssige risici i forhold til det arbejde, som virksomheden udfører på arbejdsstedet.

Målet med det skærpede tilsyn er at øge den enkelte virksomheds fokus på forebyggelsen af alvorlige arbejdsmiljørisici, hvor arbejdet udføres, med de ansatte og deres arbejdsleder som omdrejningspunkt.

Skærpet tilsyn kan blive gennemført som del af grundtilsyn

Skærpet tilsyn gennemføres som en del af grundtilsyn i de tilfælde, hvor der afgives et forbud til en virksomhed, der allerede er varslet til grundtilsyn. Det indebærer, at arbejdsstedet, hvor forbuddet blev afgivet, besøges igen i forbindelse med grundtilsyn på virksomheden.

Offentliggørelse

Virksomheder under skærpet tilsyn offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen. Offentliggørelsen sker fra forbuddet er afgivet, og indtil det skærpede tilsyn er gennemført.

Ikke alle forbud udløser skærpet tilsyn

Forbud til arbejdsmiljøcertificerede virksomheder udløser ikke skærpet tilsyn. Her gennemføres der i stedet et almindeligt kontrolbesøg. 

Forbud, der afgives under grundtilsyn, udløser heller ikke et skærpet tilsyn, da hele virksomhedens arbejdsmiljø og dialog om forebyggelse i forvejen indgår i tilsynet.