Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om Arbejdstilsynets smiley-ordning

Svar på de oftest stillede spørgsmål om Arbejdstilsynets smiley-ordning. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

Spørgsmål og svar

 • Får alle virksomheder en smiley?

  Det er kun efter grundtilsyn, hvor Arbejdstilsynet har set på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer, at virksomheder har mulighed for at få en grøn smiley. Virksomheder kan få gul eller rød smiley på alle former for tilsyn, hvis Arbejdstilsynet har givet reaktioner (fx et påbud eller forbud). Med smileyerne får alle adgang til, at se en status på den pågældende virksomheds arbejdsmiljø på tidspunktet for tilsynet.

  Arbejdstilsynets smiley ordning

 • Hvad sker der, hvis virksomheden har en grøn smiley og får et påbud fra Arbejdstilsynet?

  Når en virksomhed har en grøn smiley og får et påbud fra Arbejdstilsynet, bliver den grønne smiley erstattet af en gul, når høringsperioden er udløbet, og hvis Arbejdstilsynet fastholder afgørelsen.

  Den gule smiley bliver vist i 6 måneder med mindre der er tale om en formel afgørelse om APV eller AMO. Her vil den gule smiley blive vist i 3 måneder. Det gælder uanset, om virksomheden har efterkommet påbuddet inden da. 

  Den gule smiley bliver herefter vist på hjemmesiden, indtil de arbejdsmiljøproblemer, der har udløst den, er blevet løst. 

 • Hvordan får virksomheder en kronesmiley?

  Kronesmiley’en er et særligt anerkendende symbol, der viser omverdenen, at virksomheden arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljøet. Virksomheder, som har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, kan få en kronesmiley på Arbejdstilsynet hjemmeside.

  Kronesmiley

 • Hvornår forsvinder en smiley?

  Der er forskel på, hvor lang tid en smiley bliver vist, alt efter om den er grøn, gul eller rød.

  Hvis virksomheden har fået en grøn smiley, bliver den vist i tre år, medmindre virksomheden i løbet af den treårige periode modtager en afgørelse fra Arbejdstilsynet. I tilfælde af dette vil den grønne smiley blive fjernet midlertidigt , men hvis virksomheden indgår en aftale med Arbejdstilsynet om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for en aftalt frist, er det muligt, at få den grønne smiley tilbage igen.

  Den gule smiley bliver vist i seks måneder, med mindre der er tale om en afgørelse vedrørende det formelle arbejdsmiljø (APV eller AMO). Her vil den gule smiley blive vist i tre måneder. Det gælder uanset, om virksomheden har efterkommet påbuddet inden da. Den gule smiley bliver herefter vist på hjemmesiden, indtil de arbejdsmiljøproblemer, der har udløst den, er blevet løst.

  Den røde smiley bliver vist indtil virksomheden har efterkommet det påbud, som udløste den, dog minimum seks måneder. Læs mere om de forskellige smileyer.

  Om rød, gul, grøn og kronesmiley

 • Hvornår kan man som virksomhed få en smiley?

  Virksomheder kan få en grøn smiley efter et grundtilsyn, hvor der ses på væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Det forudsætter, at Arbejdstilsynet ikke har givet reaktioner (fx et påbud eller forbud) eller har indgået et aftaleforløb med virksomheden om forbedring af arbejdsmiljøet.  Er der imidlertid problemer med arbejdsmiljøet, udløser det en gul eller rød smiley. Derudover kan virksomheden blive omfattet af forskellige reaktioner og pålagt at indsende dokumentation til Arbejdstilsynet via Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI).

  Kom godt i gang med ADVI

 • Kan virksomheden klage over Arbejdstilsynets afgørelse?

  Virksomheden kan klage til Arbejdsmiljøklagenævnet, som er et uafhængigt klageorgan, hvis den er uenig i vores afgørelse. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet senest 4 uger efter, at I har modtaget afgørelsen. Vi videresender klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

  Hvis en klage over et påbud er indsendt til tiden, har den opsættende virkning. Det betyder, at I ikke behøver at rette jer efter påbuddet, mens klagen bliver behandlet.

  Klager over strakspåbud og forbud har ikke opsættende virkning. Det betyder, at I skal efterkomme strakspåbuddet/forbuddet, selv om I har klaget.

Henter PDF