Efter tilsynsbesøget

Rigtig mange virksomheder opnår en grøn smiley efter tilsynsbesøget, hvor der er set på det væsentlige arbejdsmiljø, Er der imidlertid problemer med arbejdsmiljøet, udløser det gul eller rød smiley, ligesom virksomheden kan blive omfattet af forskellige reaktioner og pålagt at indsende dokumentation via Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI).

Grøn smiley hvis alt er i orden

Hvis alt er i orden ved gennemgangen af jeres arbejdsmiljø på et tilsyn,hvor der er set på det væsentlige arbejdsmiljø, får I en grøn smiley på vores hjemmeside. Den grønne smiley betyder, at I ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at I har orden på jeres arbejdsmiljø. Den grønne smiley er gældende i 3 år.

Gul og rød smiley hvis alt ikke er i orden

Hvis I har fået et strakspåbud, et påbud med frist eller en afgørelse uden handlepligt, får I en gul smiley på vores hjemmeside.

Har I fået et forbud eller et rådgivningspåbud, får I en rød smiley. Den gule og den røde smiley bliver vist på hjemmesiden, indtil vi har fået en tilbagemelding fra jer om, at problemerne er løst. Den gule smiley bliver dog altid vist på hjemmesiden i mindst 3-6 måneder afhængig af afgørelsens art, og den røde smiley bliver vist i mindst 6 måneder. Det gælder uanset, om I har efterkommet afgørelserne inden da.

Læs mere om smileyer

Læs mere om Arbejdstilsynets forskellige reaktioner ved et tilsyn

Meld tilbage og følg jeres sag i Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI)

I Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI) kan I håndtere jeres sager samt få overblik over jeres tilsynsforløb og tidsfrister i forhold til Arbejdstilsynet. I skal også bruge Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI), når I melder tilbage på en afgørelse.

Gå til Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI)

Hvornår kommer vi igen?

Har I fået et påbud om materielle overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne eller en skriftlig vejledning om problemer i det psykiske arbejdsmiljø, kommer vi igen på et nyt tilsyn 1-2 år efter det første tilsynsbesøg, men der kan også gå kortere tid. Har I fået et påbud om formelle overtrædelser, fx manglende APV, får I ikke automatisk et nyt tilsyn.

I kan også bestille et tilsyn hos Arbejdstilsynet. Tilsynet bliver gennemført senest seks måneder efter, at Arbejdstilsynet har modtaget bestillingen.

Uenig i afgørelsen?

I kan klage til Arbejdsmiljøklagenævnet, som er et uafhængigt klageorgan, hvis I er uenig i vores afgørelse. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet senest fire uger efter, at I har modtaget vores afgørelse. Vi videresender klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Hvis en klage over et påbud er indsendt til tiden, har den opsættende virkning. Det betyder, at I ikke behøver at rette jer efter påbuddet, mens klagen bliver behandlet. Klager over strakspåbud og forbud har ikke opsættende virkning. Det betyder, at I skal efterkomme strakspåbuddet/forbuddet, selv om I har klaget.