Følg med i jeres resultater

Efter et tilsyn får I en smiley, der vil fremgå på Arbejdstilsynets hjemmeside.

 

Grøn smiley hvis alt er i orden

Hvis alt er i orden ved gennemgangen af jeres arbejdsmiljø, får I en grøn smiley på vores hjemmeside. Den grønne smiley betyder, at I ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at I har orden på jeres arbejdsmiljø. Den grønne smiley er gældende i 5 år.

Gul og rød smiley hvis alt ikke er i orden

Hvis I har fået et strakspåbud, et påbud med frist eller en afgørelse uden handlepligt, får I en gul smiley på vores hjemmeside.

Har I fået et forbud eller et rådgivningspåbud, får I en rød smiley. Den gule og den røde smiley bliver vist på hjemmesiden, indtil vi har fået en tilbagemelding fra jer om, at problemerne er løst. Både den gule og den røde smiley bliver dog altid vist på hjemmesiden i mindst seks måneder. Det gælder uanset, om I har efterkommet afgørelserne inden da.

Læs mere om smileyer 
Reaktioner efter et tilsynsbesøg

Meld tilbage og følg jeres sag i Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI)

I Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI) kan I håndtere jeres sager samt få overblik over jeres tilsynsforløb og tidsfrister i forhold til Arbejdstilsynet. I skal også bruge Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI), når I melder tilbage på en afgørelse.

Læs mere om Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI)

Gå til Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI)

Hvornår kommer vi igen?

Har I fået et påbud om materielle overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne eller en skriftlig vejledning om problemer i det psykiske arbejdsmiljø, kommer vi igen på et nyt tilsyn 1-2 år efter det første tilsynsbesøg, men der kan også gå kortere tid. Har I fået et påbud om formelle overtrædelser, fx manglende APV, får I ikke automatisk et nyt tilsyn.

I kan også bestille et tilsyn hos Arbejdstilsynet. Tilsynet bliver gennemført senest seks måneder efter, at Arbejdstilsynet har modtaget bestillingen.

Uenig i afgørelsen?

I kan klage til Arbejdsmiljøklagenævnet, som er et uafhængigt klageorgan, hvis I er uenig i vores afgørelse. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet senest fire uger efter, at I har modtaget vores afgørelse. Vi videresender klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Hvis en klage over et påbud er indsendt til tiden, har den opsættende virkning. Det betyder, at I ikke behøver at rette jer efter påbuddet, mens klagen bliver behandlet. Klager over strakspåbud og forbud har ikke opsættende virkning. Det betyder, at I skal efterkomme strakspåbuddet/forbuddet, selv om I har klaget.

Forbered tilsynsbesøget Resultat af tilsynsbesøget