Gå til hovedindholdet

Indsats over for platformsvirksomheder, virksomheder med underleverandører og Post- og kurertjenester

Arbejdstilsynet sætter i 2022 fokus på arbejdsmiljøet for bude, chauffører og vognmænd, som udbringer varer for platformsvirksomheder og virksomheder, som benytter eksterne underleverandører til at udbringe deres varer og gods.

I 2022 gennemfører Arbejdstilsynet en indsats med særligt fokus på ergonomi, ulykker og psykisk arbejdsmiljø for bude, chauffører og vognmænd.

Indsatsen er målrettet:

  • Platformsvirksomheder
  • Virksomheder, som benytter eksterne underleverandører til at udbringe deres varer og gods
  • Virksomheder inden for branchen post- og kurertjenester.

På arbejdsmarkedet ses en stigende tendens til, at virksomheder organiserer sig som platformsvirksomheder. Platformsvirksomheder formidler ofte arbejde imellem en kunde og en leverandør og er typisk kendetegnede ved at anvende eksterne underleverandører til at løse arbejdsopgaver i stedet for at løse dem internt i virksomheden. Denne form for virksomheder findes inden for forskellige brancher.

Indsatsen indeholder en række aktiviteter, som har til formål at forbedre arbejdsmiljøet for bude, vognmænd og chauffører, der udbringer varer for fx platformsvirksomheder. I indsatsen indgår bl.a. møder med udvalgte virksomheder og uanmeldte aktionsdage, hvor vi fører tilsyn med arbejdsmiljøet hos bude, vognmænd og chauffører.

Arbejdsmiljøudfordringer for vognmænd og chauffører

Arbejdsmiljøudfordringer for bude, som transporterer varer på cykel og knallertHenter PDF