Gå til hovedindholdet

Indsats over for platformsvirksomheder, virksomheder med underleverandører og Post- og kurertjenester

Arbejdstilsynet sætter i 2022 fokus på arbejdsmiljøet for chauffører og vognmænd, som udbringer varer for platformsvirksomheder og virksomheder, som benytter eksterne underleverandører til at udbringe deres varer og gods.

I 2022 gennemfører Arbejdstilsynet en indsats med særligt fokus på ergonomi, ulykker og psykisk arbejdsmiljø for chauffører og vognmænd.

Indsatsen er målrettet:

  • Platformsvirksomheder
  • Virksomheder, som benytter eksterne underleverandører til at udbringe deres varer og gods
  • Virksomheder inden for branchen post- og kurertjenester.

På arbejdsmarkedet ses en stigende tendens til, at virksomheder organiserer sig som platformsvirksomheder. Platformsvirksomheder formidler ofte arbejde imellem en kunde og en leverandør og er typisk kendetegnede ved at anvende eksterne underleverandører til at løse arbejdsopgaver i stedet for at løse dem internt i virksomheden. Denne form for virksomheder findes inden for forskellige brancher.

Indsatsen indeholder en række aktiviteter, som har til formål at forbedre arbejdsmiljøet for vognmænd og chauffører, der udbringer varer for fx platformsvirksomheder. I indsatsen indgår bl.a. møder med udvalgte virksomheder og uanmeldte aktionsdage, hvor vi fører tilsyn med arbejdsmiljøet hos vognmænd og chauffører.

Hyppige arbejdsmiljøudfordringer

I indsatsen sætter vi særligt fokus på syv hyppige arbejdsmiljøudfordringer for virksomheder i post- og kurerbranchen:

  • Løft og bæring af tungt gods, fx ved tungt pakkede kasser og levering i etagebygninger.
  • Manglende brug af egnede tekniske hjælpemidler, hvilket kan resultere i bæring af tungt gods.
  • Stor arbejdsmængde og tidspres, fx ved stramme tidsplaner for levering af varer
  • Risiko for krænkende handlinger, fx vold, trusler og traumatiske hændelser
  • Færden på ujævnt eller glat underlag med fare for at snuble, fx på grund af is, sne, spild, strøer, materiel, løst fodtøj, trapper, huller eller mørke.
  • Arbejde på lastbilens eller varevognens lift, trapper, ramper eller gods med fare for at falde ned, fx ved usikker håndtering af varer/godset på liften, samt overbelastningsskader ved spring ned fra rampe.
  • Arbejde tæt på andre trafikanter og transport af gods på lagre med fare for at blive påkørt, fx ved aflæsning i trafikken eller på trafikeret læsseplads, når køretøjer bakker eller ved kørsel med selvkørende pallevogne.

Læs mere her

Der findes vejledninger om forebyggelse af arbejdsmiljøproblemerne i branchen Post- og kurertjenester, samt værktøjer til at arbejde struktureret med at finde og forbedre problemer med arbejdsmiljøet. Se mere her:

Arbejdsmiljøvejviser til post- og kurértjeneste

Løft, træk og skub – AT-vejledning D.3.1

Løftetjek – Arbejdstilsynets værktøj til tjek af tunge løft

Godstransport på vej – BAU Transport og Engros

Krænkende handlinger

Kampagne - Forebyg stress

Anmeldte arbejdsulykker inden for transport af gods på veje - 2015-2020 - pdfHenter PDF