Gå til hovedindholdet

Arbejdsmiljøudfordringer for vognmænd og chauffører

I indsatsen sætter vi særligt fokus på syv relevante arbejdsmiljøproblemer:

  • Løft og bæring af tungt gods, fx ved tungt pakkede kasser og levering i etagebygninger.
  • Manglende brug af egnede tekniske hjælpemidler, hvilket kan resultere i bæring af tungt gods.
  • Stor arbejdsmængde og tidspres, fx ved stramme tidsplaner for levering af varer
  • Risiko for krænkende handlinger, fx vold, trusler og traumatiske hændelser
  • Færden på ujævnt eller glat underlag med fare for at snuble, fx på grund af is, sne, spild, strøer, materiel, løst fodtøj, trapper, huller eller mørke.
  • Arbejde på lastbilens eller varevognens lift, trapper, ramper eller gods med fare for at falde ned, fx ved usikker håndtering af varer/godset på liften, samt overbelastningsskader ved spring ned fra rampe.
  • Arbejde tæt på andre trafikanter og transport af gods på lagre med fare for at blive påkørt, fx ved aflæsning i trafikken eller på trafikeret læsseplads, når køretøjer bakker eller ved kørsel med selvkørende pallevogne.

Læs mere

Der findes vejledninger om forebyggelse af arbejdsmiljøproblemerne i branchen Post- og kurertjenester, samt værktøjer til at arbejde struktureret med at finde og forbedre problemer med arbejdsmiljøet. Se mere her:

Arbejdsmiljøvejviser til post- og kurértjeneste

Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

Godstransport på vej - BAU Transport og Engros

Krænkende handlinger

Kampagne - Forebyg stress

Anmeldte arbejdsulykker inden for transport af gods på veje - 2015-2020 - pdfHenter PDF