Gå til hovedindholdet

Brancherettet tilsyn i rengøringsbrancherne

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i rengøringsbrancherne, sætter vi særligt fokus på det ergonomiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet gennemfører brancherettede tilsyn i rengøringsbrancherne fra februar 2021. Det betyder, at vi vil lave en særlig grundig og målrettet gennemgang af jeres ergonomiske arbejdsmiljø. Vi vil samtidig føre tilsyn med de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.  

Vi sætter særlig fokus på ergonomiske arbejdsmiljøproblemer som fx tunge løft, arbejdsstillinger og -bevægelser og arbejdsprocesser, der belaster den samme del af kroppen. Formålet er at understøtte forebyggelse af ergonomiske arbejdsmiljøproblemer igennem dialog, vejledning og tilsyn.

Vi sender et informationsbrev om den brancherettede indsats til alle virksomheder i branchen, men det er ikke alle arbejdspladser, der får tilsyn. Hvis I er udtaget til tilsyn, får I direkte besked i e-Boks. Vi varsler jer som regel mindst en måned før et tilsynsbesøg, så I har mulighed for at forberede jer. Nogle virksomheder vil som en del af et forsøg få oplyst datoen kort tid inden besøget.

I kan få et branchetilsyn, hvis virksomheden hører til en af disse brancher

  • Almindelig rengøring i bygninger
  • Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
  • Andre rengøringsydelser
  • Erhvervs- og institutionsvaskerier
  • Kombinerede serviceydelser
  • Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.
  • Skorstensfejning
  • Vinduespolering