Forbered tilsynsbesøget

Et tilsyn fra Arbejdstilsynet kan være en god anledning til at få styr på arbejdsmiljøet. Et godt sted at starte er jeres arbejdspladsvurdering (APV).

Få styr på arbejdsmiljøet

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på virksomheden. Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø.

I arbejdsmiljøvejviseren kan I læse mere om de typiske arbejdsmiljøproblemer i jeres branche. I kan også få råd om, hvordan I kan komme i gang med at løse dem.

Gå til oversigten over arbejdsmiljøvejvisere

I kan overveje at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. En arbejdsmiljørådgiver kan hjælpe jer med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og rette op, hvis I har problemer.

Læs om og find en autoriseret arbejdsmiljørådgiver 

Tjek op på jeres APV

Alle virksomheder skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), hvis de har ansatte. Hvis I ikke har en gyldig APV ved tilsynet, får I et påbud.

Med APV’en skal I se på, om I har problemer med jeres arbejdsmiljø. I skal også vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som medvirker til sygefravær. Bagefter skal I prioritere eventuelle problemer og finde løsninger.

I skal revidere APV'en mindst hvert tredje år. Når der sker ændringer i arbejdsprocesser eller arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet, skal I også revidere APV'en - for eksempel, hvis I får nye maskiner.  

Læs mere om APV

Vi har udarbejdet en række APV-tjeklister, som kan hjælpe jer i gang

Prøv det nye APV-værktøj

Tjek om I har holdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder skal drøfte arbejdsmiljøet en gang om året. Arbejdsgiver og ansatte skal bruge mødet til at planlægge næste års samarbejde om arbejdsmiljøet.  

Sammen skal I vurdere, om I har nået det foregående års mål for arbejdsmiljøarbejdet. I skal også sætte mål for det kommende års samarbejde og lægge en plan for, hvordan I vil arbejde sammen om at sikre et godt arbejdsmiljø.

Er I en mindre virksomhed med under 10 ansatte, skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø i virksomheden. Virksomheder med 10 eller flere ansatte skal som hovedregel oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Har jeres virksomhed en arbejdsmiljøorganisation, er det her, at drøftelsen skal foregå.

I skal være forberedt på, at vi kan bede jer om at vise dokumentation for, at I har holdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Læs om samarbejdet om arbejdsmiljø

Læs mere om AMO

Få styr på obligatoriske dokumenter

Under et grundtilsyn vil I ofte blive bedt om at vise os forskellige dokumenter. Det er derfor en god idé at tjekke, om alle dokumenterne ligger klar inden tilsynsbesøget. De dokumenter vi efterspørger under et besøg kan bl.a. være:

Brugsanvisninger maskiner og tekniske hjælpemidler

Lovpligtige uddannelser for bestemte typer arbejde

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet

Lovpligtige eftersyn af maskiner og udstyr

Har I en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal I kunne vise dokumentation for, at medlemmerne af AMO har fået tilbud om supplerende uddannelse.  

Læs om arbejdsmiljørepræsentantens uddannelse