Gå til hovedindholdet

Hvad er et grundtilsyn?

Grundtilsyn er et tilsyn, hvor Arbejdstilsynet ser på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer i en virksomhed. Hvis Arbejdstilsynet kører en brancherettet indsats i branchen, kan der på et grundtilsyn være et særligt fokus på et udvalgt arbejdsmiljøproblem.

Se Arbejdstilsynets video om grundtilsyn og andre videoer om tilsyn

Et grundtilsyn vil altid være uanmeldt og I vil som virksomhed derfor ikke kende datoen for besøget. I vil dog mindst en måned før besøget få besked I jeres E-boks om, at I vil få besøg, så I kan nå at forberede jer på besøget.

Særligt for transport- og rengøringsbranchen

I nogle brancher som fx transport- og rengøringsbranchen, hvor der ofte er mange, der arbejder på midlertidige og skiftende arbejdssteder, vil I eventuelt blive kontaktet forud for besøget for at høre, hvor og hvornår I arbejder i den nærmeste fremtid. 

I forbindelse med en brancheindsatsen i rengøring, døgn- og hjemmepleje, der kører i 2021, gennemføres et adfærdsforsøg med anmeldte tilsyn, hvilket indebærer, at halvdelen af grundtilsynene i disse brancher ikke er uanmeldt.

Særligt for bygge- og anlægsbranchen

I bygge- og anlægsbranchen findes en særlig tilsynsmetode kaldet et Helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn, der retter sig mod byggepladser.

Helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn

Hvilke virksomheder udtages til et grundtilsyn?

Virksomheder der er udtaget til et grundtilsyn, er valgt ud fra data om virksomheden, og ved hjælp af en risikomodel, som Arbejdstilsynet benytter. Modellen er med til at identificere de virksomheder, der er i størst risiko for at få problemer med arbejdsmiljøet ud fra en række parametre, som behandles af kunstig intelligens.

I risikomodellen indgår brancheoplysninger, stamoplysninger om virksomheden og oplysninger om virksomhedens arbejdsmiljø. Tyve procent af de virksomheder der udtages til grundtilsyn, udtages som en stikprøve.

Virksomheder udtages til grundtilsyn løbende henover året, og vil blive varslet digitalt, inden besøget foregår.

Virksomheder kan også blive udtaget manuelt til specialtilsyn på baggrund af en konkret begrundet mistanke. Tilsyn med de virksomheder der udtages manuelt, foregår også hen over året, men de varsles ikke.

Læs mere om risikomodellen og om, hvordan virksomheder bliver udtaget til grundtilsyn.

Hvordan bliver virksomheder udtaget til grundtilsyn?

Hvad er specialtilsynHenter PDF