Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Hvad er et grundtilsyn?

Grundtilsyn er et tilsyn, hvor Arbejdstilsynet ser på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer i en virksomhed. Hvis Arbejdstilsynet kører en brancherettet indsats i branchen kan der på et grundtilsyn være et særligt fokus på et udvalgt arbejdsmiljøproblem.

Se Arbejdstilsynets video om grundtilsyn og andre videoer om tilsyn

Et grundtilsyn vil altid være uanmeldt og I vil som virksomhed derfor ikke kende datoen for besøget. I vil dog mindst en måned før besøget få besked I jeres E-boks om, at I vil få besøg, så I kan nå at forberede jer på besøget.

Særlige for transport- og rengøringsbranchen

I nogle brancher som fx transport- og rengøringsbranchen, hvor der ofte er mange, der arbejder på midlertidige og skiftende arbejdssteder, vil I eventuelt blive kontaktet forud for besøget for at høre, hvor og hvornår I arbejder i den nærmeste fremtid. 

I forbindelse med en brancheindsatsen i rengøring, døgn- og hjemmepleje der kører i 2021 gennemføres et adfærdsforsøg med anmeldte tilsyn, hvilket indebærer at halvdelen af grundtilsynene i disse brancher ikke er uanmeldt.

Særligt for bygge- og anlægsbranchen

I bygge- og anlægsbranchen findes en særlig tilsynsmetode kaldet et Helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn, der retter sig mod byggepladser. Læs mere om det det helhedsorienterede tilsyn her https://at.dk/tilsyn/specialtilsyn/helhedsorienteret-bygge-og-anlaegstilsyn/

Hvilke virksomheder udtages til et grundtilsyn?

Virksomheder der er udvalgt til grundtilsyn, er valgt ud fra en række parametre og ved hjælp af en risikomodel, som Arbejdstilsynet benytter. Modellen er med til at identificere de virksomheder, der er i størst risiko for at få problemer med arbejdsmiljøet. Andre virksomheder vælges manuelt på baggrund af en konkret begrundet mistanke. Derudover er der også virksomheder, der udvælges i forbindelse med stikprøver.

Virksomheder, der udtages til grund tilsyn via indeks eller via stikprøve, bliver udtaget løbende henover året og varslet digitalt inden besøget foregår. Tilsyn med de virksomheder der udtages manuelt, foregår også løbende hen over året.