Hvad kan dialogen om sundhedsfremme handle om?

Arbejdstilsynets dialog fokuserer på organisatoriske tiltag på arbejdspladsen, der kan bidrage til at fremme medarbejdernes sundhed og trivsel. Arbejdstilsynet beskæftiger sig ikke med kost, rygning og alkohol, som ofte forbindes med det overordnede sundhedsfremmebegreb.

Dialogen kan fx handle om:

  • træning og bevægelse
  • forbedring af det psykiske arbejdsmiljø
  • gevinster, som virksomheden kan opnå ved at arbejde med sundhedsfremme
  • hvad der er vigtigt for, at sundhedsfremme bliver en succes.

Områderne for dialogen er valgt, fordi de, udover at fremme sundhed og trivsel, kan bidrage til at nå målene for reduktion af overbelastninger inden for psykisk arbejdsmiljø og i muskler og skelet som bestemt i strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020.

Det er frivilligt, om I vil tage imod tilbuddet om dialog om sundhedsfremme.