Kom godt i gang med sundhedsfremme

Hvis sundhedsfremme skal have en effekt for både den enkelte medarbejder og hele arbejdspladsen, er det vigtigt, at sundhedsfremme bliver et fælles projekt, hvor I har mulighed for at påvirke hinanden og sammen finde frem til, hvordan I kan hjælpe hinanden med at blive sundere og trives bedre.

Ledelsens rolle

Ledelsen har stor indflydelse på, hvordan arbejdspladsen tager imod nye sundhedsfremmende initiativer og på, om initiativerne bliver gennemført og forankret. Hvis I som ledelse ønsker at prioritere sundhedsfremme på arbejdspladsen, er det derfor vigtigt, at I er synlige og aktive i arbejdet.

Ledelsen skal gå forrest

Det er en forudsætning for at få gang i sundhedsfremme på arbejdspladsen, at I som ledelse tager ansvar for og prioriterer sundhed og trivsel. Det kan I bl.a. gøre ved at afsætte tilstrækkelige ressourcer til sundhedsfremme – både økonomisk og personalemæssigt. Men også ved at stå i spidsen for arbejdet med initiativerne.

Det er desuden nødvendigt, at I sikrer rammerne for arbejdet. Hvis I fx vælger, at der skal være mulighed for at træne på arbejdspladsen, er det afgørende for succesen, at medarbejderne har indflydelse på, hvilke aktiviteter der bliver valgt.

Sundhedsfremme som en del af kulturen

Hvis sundhedsfremme skal være et permanent element i arbejdspladsens dagligdag både på kort og lang sigt, er det vigtigt, at I gør en indsats for at sundhedsfremme bliver en del af kulturen på arbejdspladsen.  Og det kan I opnå ved at være en del af gennemførelse og forankring af initiativerne og således vise, at I som ledelse mener, at initiativerne skal prioriteres og have en plads i dagligdagen. 

Som ledelse er det vigtigt, at I er med til at ændre opfattelsen af, at det er medarbejdernes eget ansvar at ændre adfærd. I kan gøre det ved at skabe et miljø, hvor det er trygt at bevæge sig og træne også for de medarbejdere, der har problemer med ondt i kroppen, eventuelt er overvægtige eller i dårlig fysisk form.

Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere

På arbejdspladsen har I forskellige erfaringer og perspektiver, og derfor er det vigtigt, at ledelse og medarbejdere samarbejder gennem hele forløbet med at komme i gang med sundhedsfremme. Gennem samarbejde og fælles involvering opnår I, at I får valgt de initiativer, der passer til jeres arbejdsplads, og at både ledelse og medarbejdere har ejerskab til initiativerne.

Hvis ledelse og medarbejdere samarbejder om både planlægningen, gennemførelsen og forankringen af initiativerne, er der stor sandsynlighed for, at sundhedsfremme bliver en fast del af jeres dagligdag.

Inden I går i gang

Inden I går i gang med at arbejde med sundhedsfremme, skal I sammen finde ud af:

  • Hvilke mål og gevinster I gerne vil opnå. Typisk kan I opnå flere ting på én gang, fordi målene påvirker hinanden. Hvis fx medarbejdernes trivsel øges, kan det betyde, at sygefraværet falder.
  • Hvilke initiativer der kan hjælpe jer med at opnå jeres mål og gevinster, og som samtidig passer til jer.
  • Hvilke ressourcer I har til rådighed til arbejdet med sundhedsfremme både i forhold til tid, kompetencer, økonomi og faciliteter på arbejdspladsen.
  • Hvordan I får arbejdet med sundhedsfremme forankret og dermed sikrer, at initiativerne fortsætter, også når nyhedens interesse har lagt sig.
  • Hvordan I vil evaluere initiativerne og eventuelt rette til eller prøve nogle nye, hvis de ikke fungerer.

Når I tager stilling til disse forhold på forhånd, kan I arbejde mere målrettet med sundhedsfremme og øge chancen for, at I opnår de ønskede mål og gevinster.

Fysisk indretning der fremmer bevægelse

Bevægelse og varierede arbejdsstillinger i løbet af arbejdsdagen er især vigtigt for medarbejdere, der sidder eller står meget i samme stilling. Med den rette fysiske indretning af arbejdspladsen kan I som virksomhed fremme, at medarbejdere bevæger sig mere i løbet af dagen.

Ideer til indretning

På en kontorarbejdsplads kan det fx skabe mere bevægelse, hvis printeren eller kaffemaskinen bliver placeret sådan, at man er nødt til at rejse sig flere gange om dagen. Det er en god idé at tænke den fysiske indretning ind, hvis I er ved at bygge om, eller I skal indrette en ny afdeling. Hvis der skal bygges helt nyt, kan I fx overveje at give trappen en central placering, så den er det første man ser, når man kommer ind ad indgangen, mens elevatoren placeres længere væk.

I kan også gøre det lettere for medarbejderne at cykle til arbejde, ved at sørge for gode forhold til at parkere sin cykel og til at kunne tage et bad på arbejdspladsen. Eller I kan holde møder som ’walk and talks’, altså at I går en tur, mens I holder møde.

Varieret arbejde og pauser

Hvis medarbejderne har meget computerarbejde eller andet arbejde, der belaster den samme del af kroppen i lang tid, så er det vigtigt at forebygge smerter og ubehag ved at arbejdet og arbejdspladsen indrettes, så det er muligt at variere arbejdet så meget som muligt. Det belastende arbejde kan fx være, hvis medarbejdere sidder ved kassen i et supermarked eller arbejder ved en produktionslinje i industrien.

Hvordan holder I gang i sundhedsfremme?

Nye initiativer kan godt løbe ud i sandet, når nyhedens interesse har lagt sig. Det gælder også de sundhedsfremmende initiativer, I sætter i gang på jeres arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at I på forhånd taler om, hvordan I vil forankre initiativerne. Det er kun, hvis I kan skabe initiativer, der fortsætter og bliver en fast del af jeres arbejdsplads og dagligdag, at I kan opnå de mål og gevinster, I ønsker.

Hvis I vil sikre jer, at sundhedsfremme ikke blot bliver en døgnflue, skal I have fokus på, at ledelse og medarbejdere i fællesskab beslutter, hvilke initiativer der passer til jeres arbejdsplads. Næste skridt er at sikre jer, at både ledelse og medarbejdere bliver involveret i planlægning og gennemførelse, så I som arbejdsplads får ejerskab til initiativerne.

Forankring og evaluering er vigtigt

Når initiativerne er blevet sat i gang, kan I holde liv i dem ved, at I løbende taler om sundhedsfremme som et fast punkt på dagsordenen i de fora, hvor I bl.a. drøfter emner som strategi, økonomi, drift og arbejdsmiljø. På den måde sikrer I, at sundhedsfremme ikke forsvinder sammen med ildsjæle, hvis de får nyt job.  

Et andet værktøj, der kan forebygge, at initiativerne løber ud i sandet, er, at I løbende evaluerer jeres initiativer. Hvad siger medarbejderne? Skal der ændres noget, eller skal der noget andet til? I vælger selv, hvilken metode I bruger til at evaluere, det væsentlige er, at I gør det med jævne mellemrum.