G� til hovedindholdet

Kronesmiley

Kronesmileyen viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at virksomheden arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljøet. Kronesmileyen tildeles virksomheden som helhed – det vil sige den juridiske enhed – hvis alle virksomhedens produktionsenheder er certificerede og har en kronesmiley. Hvis det ikke er alle virksomhedens produktionsenheder, der er certificerede, er det kun de certificerede produktionsenheder, der kan få en kronesmiley.

Kronesmiley

Hvordan får virksomheden en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside?

En virksomhed, som har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, kan få en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, når det certificeringsorgan, der har certificeret virksomheden, har orienteret Arbejdstilsynet om, at virksomheden ønsker at få en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Hvornår kan kronesmileyen blive fjernet?

Kronesmileyen bliver fjernet fra Arbejdstilsynets hjemmeside,

  • hvis virksomheden (det vil sige den juridiske enhed eller den produktionsenhed, der er certificeret) får en eller flere afgørelser, som medfører en gul eller en rød smiley, eller
  • hvis certificeringsorganet ved akkrediteret certificering har givet Arbejdstilsynet besked om, at virksomhedens certifikat er frataget, suspenderet eller bortfaldet.

Hvordan får virksomheden kronesmileyen igen?

Røde og gule smileyer bliver altid vist på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst 6 måneder. Med mindre der er tale om en gul smiley pga. en formel afgørelse om APV eller AMO. Her vil den gule smiley blive vist i 3 måneder. Det gælder uanset, om virksomheden har efterkommet afgørelserne inden da. Når de 6 måneder er gået, vises kronesmilyen igen. I løbet af de 6 måneder, hvor kronesmilyen er slukket, skal virksomheden meddele Arbejdstilsynet, at afgørelserne er efterkommet, eller certificeringsorganet skal give Arbejdstilsynet besked om, at de forhold, der lå til grund for fratagelsen eller suspensionen af certifikatet, ikke længere til stede. Kronesmilyen vil først blive aktiveret igen, hvis ovennævnte to forhold er opfyldt. Kronesmilyen kan således godt være slukket i mere end 6 måneder.

Henter PDF