G� til hovedindholdet

Vejen til grøn smiley

Hvis alt er i orden på tilsynet, hvor der er set på det væsentlige arbejdsmiljø, får virksomheden en grøn smiley på vores hjemmeside. Den grønne smiley betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at virksomheden har orden på sit arbejdsmiljø. Hvis tilsynet viser, at der er væsentlige problemer i arbejdsmiljøet, får virksomheden et påbud eller lignende om at bringe forholdene i orden. Virksomheden får samtidig en gul eller en rød smiley på vores hjemmeside.

Vejen til den grønne smiley

Der er en række krav, der skal være opfyldt, hvis virksomheden skal have en grøn smiley. Det drejer sig blandt andet om:

Krav til arbejdsmiljøet

Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø. I kan bruge arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i jeres branche og til at se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

Arbejdsmiljøvejvisere

Krav til arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV'en skal udarbejdes af arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i fællesskab. Vi har samlet forskellige APV-tjeklister og andre materialer om arbejdspladsvurdering, som I kan bruge, når I skal i gang med APV.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Krav til organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Det er hovedreglen, at alle virksomheder med ti eller flere ansatte skal oprette en arbejdsmiljøorganisation. Vi har samlet de vigtigste regler om arbejdsmiljøorganisation i et tema. Her kan I også læse mere om, hvornår og hvordan virksomhederne skal oprette en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøorganisation

Henter PDF