G� til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats i bygge- og anlægsbrancherne

Fra marts 2022 fører Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats på byggepladserne. I indsatsen har vi ekstra fokus på støv og ergonomi.

På uanmeldte tilsyn på byggepladserne sætter vi i 2022 fokus på støv og opgaver, hvor medarbejderne bærer og løfter tunge genstande. Under tilsynsbesøget kigger vi som altid bredt på arbejdsmiljøet hos virksomhederne, fx på risikoen for ulykker, fællesforanstaltninger på byggepladsen og bygherrens ansvar. Det er alle virksomheder på de byggepladser, vi besøger, der er omfattet af tilsynsindsatsen.

Tilsynsindsatsen vil køre i sammenhæng med det sædvanlige tilsyn på byggepladserne, Helhedsorienteret tilsyn (HOT). Det ekstra fokus på støv og ergonomi vil blive brugt på byggepladser, hvor der kan være problemer inden for de to områder.

Byggestøv koster liv

Der er ofte støv på byggepladser, men udsættelse for støv er farligt. Blandt andet, fordi mange ikke tager udsættelse for støv alvorligt. Ofte mærker vi først de skadelige konsekvenser for kroppen flere år efter, at byggeopgaven er udført.

Støv skal i skraldeposen eller suges ud af rummet

Ved at begrænse støvet og gøre rent kan I beskytte medarbejderne mod farlige lungesygdomme og nedsat lungekapacitet.

 • Sæt sug på alle maskiner, fx save, boremaskiner og slibemaskiner
 • Støvsug overflader jævnligt, husk at bruge en støvklasse H støvsuger
 • Ventiler rummet, så det støv, der hænger i luften bliver fjernet
 • Hold støvende arbejde adskilt fra arbejde, der ikke støver
 • Brug maske som supplement, hvis støvet ikke kan fjernes helt med andre metoder.

Kan du se støvet i en lysstråle eller i dit fodaftryk på gulvet? Det er vigtigt, at I fjerner de små, skadelige partikler fra arbejdspladsen.

Branchevejledning om støv på byggepladsen - BFA Bygge & Anlæg

Støv og farlige stoffer i ældre bygninger

Støv er ikke bare støv. Gamle bygninger kan indeholde asbest, PCB, isolering og andre farlige materialer. Inden I sætter medarbejderne i gang med en byggeopgave, er det vigtigt at undersøge, om der er risiko for, at de kan støde på farlige stoffer, der kræver særlige forholdsregler.

Brug renover-sikkert.dk til at finde farlige stoffer i gamle byggematerialer.

Renover sikkert - BFA Bygge & Anlæg

 

Ergonomisk arbejdsmiljø kan forebygge nedslidning

En god måde at mindske den fysiske belastning af medarbejderne, er ved at bruge egnede tekniske hjælpemidler. Det kan fx hjælpe med at undgå tunge løft eller at arbejde med ryggen bøjet.

Fysisk hårdt arbejde eller gentagende belastninger af kroppen kan med tiden give smerter i kroppen. Det er en af de hyppigste årsager til, at medarbejdere sygemeldes eller forlader arbejdsmarkedet før tid.

Brug egnede tekniske hjælpemidler

Når man arbejder med ryggen bøjet forover, armene løftede eller løfter tunge genstande, slider det på kroppen - særligt hvis arbejdet indeholder mange gentagelser. Derudover øger det risikoen for akut fysisk overbelastning.

Pas på medarbejderne ved at planlægge arbejdet, så I så vidt muligt bruger egnede tekniske hjælpemidler, fx elektriske stenklippere, skruesystemer med forlænger, vakuumløftere, transportvogne eller lignende.

Hvis byggeopgaven er projekteret på en uhensigtsmæssig måde, kan det være svært at undgå dårlige arbejdsstillinger, tunge løft og bæring. Det kan fx være, hvis pladsen bliver for snæver til tekniske hjælpemidler. Tag det op med bygherren, allerede når I byder på arbejdsopgaven.

Bygergo - gode tekniske hjælpemidler for byggebranchen

Hvordan foregår et tilsyn?

På tilsynsbesøget kommer vi uanmeldt på byggepladsen, og tilsynet fokuserer på hele byggepladsen og de involverede virksomheder. Vi fører fx også tilsyn med bygherrens pligter.  

I denne indsats vil vi have særligt fokus på støv og ergonomi, men vi kigger som altid bredt på arbejdsmiljøet.

Afhængig af de konstaterede arbejdsmiljøproblemer vil Arbejdstilsynet følge op med dialogmøder over for de enkelte virksomheder, deltage på sikkerhedsmøder e.l. på byggepladsen og dialogmøder med projekterende eller bygherren. Dialogmøderne kan derefter blive fulgt op af nye tilsyn, alt efter resultatet af møderne.

Sådan fører vi tilsyn med støv

På vores tilsynsbesøg undersøger vi, om I:

 • bruger de mest støvsvage arbejdsmetoder
 • anvender sug på jeres maskiner
 • holder jeres arbejdsområder rene
 • udfører støvende arbejde adskilt fra andet arbejde

Husk fællesområderne. På tilsynsbesøgene tjekker vi også, hvordan I sikrer at I får fjernet støv i fællesområderne – fx ved at gøre det klart, hvem der har ansvar for rengøring mv.. Selvom det ikke er dit støv, kan det godt være dit ansvar.

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for støv på byggepladsen? Læs mere her:

Kemi, støv og asbest i bygge og anlæg

Branchevejledning om støv på byggepladsen - BFA Bygge & Anlæg

Arbejde med stoffer og materialer - AT-vejledning C.1.3

Kræftrisikable stoffer og materialer - AT-vejledning C.2.1

Sådan fører vi tilsyn med ergonomi

På et tilsynsbesøg har vi særlig opmærksomhed på opgaver, hvor medarbejderne løfter og bærer tunge genstande, arbejder med ryggen foroverbøjet, armene løftede og på arbejde der generelt er meget fysisk anstrengende. Vi kigger fx på:

 • Opgaver med boring og opskruning i lofter, opmuring, stenklipning og binding af armeringsjern og gulvvarmeslanger
 • Opgaver, hvor I løfter og bærer tunge genstande som vinduer, gipsplader, fliser eller andre byggematerialer
 • Om I benytter egnede tekniske hjælpemidler til at undgå tunge løft, foroverbøjet ryg og arbejde over skulderhøjde
 • Opgaver, hvor I har svært ved at undgå dårlige arbejdsstillinger pga. uhensigtsmæssig projektering eller manglende planlægning fra bygherren.

Byggeproces og arbejdsmiljø - BFA Bygge & Anlæg m.fl.

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø kræver inddragelse af medarbejderne

Som arbejdsgivere skal I inddrage arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i forbindelse med planlægningen af arbejdsopgaverne. På den måde sikrer I, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Husk, at I på byggepladser skal oprette AMO, når virksomheden beskæftiger mindst 5 medarbejdere i mindst 14 dage, og at I skal deltage i bygherrens sikkerhedsmøder mv.

Inddragelse af AMO er bl.a. vigtig i forbindelse med:

 • Arbejdspladsvurderingen (APV), fx i forhold til at undgå tunge løft
 • Den kemiske risikovurdering
 • Vurderingen af særligt farligt arbejde
 • Velfærds- og arbejdshygiejniske foranstaltninger.

Særligt farligt arbejde omfatter ikke kun nedbrydning af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB, bly osv., men også arbejde, hvor der udvikles respirabelt kvartsstøv, fx skæring og boring i beton, eller andet kræftfremkaldende støv.

Læs om kravene til jeres arbejdsmiljøorganisation i vores AT-vejledning

Læs mere om samarbejde på byggepladsen

 

Læs mere i Arbejdsmiljøhåndbogen

Som arbejdsgivere kan I bruge Arbejdsmiljøhåndbogen til at styrke jeres arbejdsmiljø på de byggepladser, hvor I arbejder. Håndbogen indeholder en lang række afsnit, der er relevante i jeres branche bl.a. åndedrætsværn, kvartsstøv, og løft.

Arbejdsmiljøhåndbogen - BFA Bygge & Anlæg

Safety during building and construction

As an employer you can use The Working Environment Manual to plan and organize your building and construction tasks so that they can be carried out in a responsible manner with regard to health and safety. The manual includes subjects such as dust, heavy lifting and more.

The Working Environment Manual - BFA Bygge & Anlæg

Read more about what you can do to improve safety as an employer or employee at workplacedenmark.dk - A site for foreign service providers and posted workers.

Safety in the building and construction industry - Workplace Denmark

Har I brug for hjælp?

BFA Bygge & Anlæg har oprettet en konsulenttjeneste, som yder gratis hjælp til den enkelte virksomhed ude på arbejdspladsen.

Konsulenttjenesten - BFA Bygge & Anlæg

Brancheindhold

Find branchematerialer og læs om støv, løft m.m. på BFA Bygge og Anlægs hjemmeside:

Arbejdstilsynets indsats 2022 - BFA Bygge & Anlæg

Tilsynsindsats mod seksuel chikane

I 16 udvalgte brancher har Arbejdstilsynet yderligere fokus på seksuel chikane - en af dem er bygge- og anlæg.

På tilsynsbesøg taler tilsynsførende med virksomhederne om, hvordan de kan arbejde med at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

Læs mere om indsatsen og find relevante materialer

Henter PDF