G� til hovedindholdet

Særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø på døgninstitutioner og hjemmepleje i 2020/2022

I 2020/2022 har vi særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø i døgninstitutioner og hjemmepleje. Derfor fører vi i år en særlig tilsynsindsats i jeres branche med psykisk arbejdsmiljø i fokus. Samtidig kigger vi som altid bredt på arbejdsmiljøet i virksomheden.

Vi ved, at ansatte i jeres branche fx kan opleve at skulle forholde sig til borgernes problemer. Det kalder vi følelsesmæssige krav i arbejdet. Derfor har vi neden for udarbejdet en særlig hjælp og vejledning til jer, som I kan anvende i jeres arbejde med at forebygge og håndtere problemer ift. høje følelsesmæssige krav.  

Høje følelsesmæssige krav handler bl.a. om at skulle bruge sin indlevelsesevne og håndtere egne følelser i arbejdet med borgere der har et særligt behov for hjælp.

I dette link, kan I desuden finde viden og værktøjer ift. jeres arbejde med psykisk arbejdsmiljø generelt:

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

En god forebyggelse kan mindske risikoen for, at jeres ansatte bliver syge af at gå på arbejde.

Sådan forbedrer I jeres psykiske arbejdsmiljø

Hvis I som arbejdsgiver i døgninstitutioner og hjemmeplejen vil forebygge situationer, der stiller høje krav til de ansattes følelsesmæssige engagement, kan I starte med at tage udgangspunkt i nedenstående:

Hjælp og sparring – både i det daglige arbejde og særligt vanskelige situationer

Hvor: Vær særligt opmærksom på de arbejdssituationer, hvor jeres ansatte arbejder med mennesker, der har personlige, sociale eller helbredsmæssige problemer. Det stiller nemlig store krav til deres håndtering af egne følelser. 

Hvordan: Vær opmærksom på, at de ansatte får den rette støtte i det daglige arbejde. Støtte i hverdagen kan være dialog om arbejdet mellem leder og ansat, hyppige møder eller jævnlig kontakt til kolleger (fx fælles pauser). I kan også planlægge støtten mere systematisk, fx ved hjælp af fast supervision af personalegruppen. Vær ekstra opmærksom på at støtte, hvis der opstår vanskelige situationer.   

Sikre oplæring i forhold til arbejdet med høje følelsesmæssige krav

Hvor: Oplæring er særlig relevant, når der starter nye ansatte, eller når ansatte skifter arbejdsopgaver, fx i kontakt med nye borgere.

Hvordan: Sørg for, at alle er oplært tilstrækkeligt i metoder til at håndtere følelsesmæssige krav (fx ”konflikttrappen”). For at hjælpe bedst muligt skal de ansatte fx have metoder, der sikrer, at en borgers stærke følelser bliver taget alvorligt, uden at det overvælder den ansatte.

Vær opmærksom på om arbejdet kræver en målrettet efteruddannelse, som sikrer, at de ansattes faglige og personlige kunnen svarer til det arbejde, de skal udføre.  Det kan fx være i nye arbejdsmetoder, diagnoser, behandlingsmetoder, medicinering, kommunikation og vanskelige samtaler.

Planlæg og tilrettelæg arbejdet i forhold til høje følelsesmæssige krav 

Hvor: Har I opgaver, der stiller særlige krav til de ansattes følelsesmæssige engagement eller ansatte, der har særligt mange følelsesmæssigt krævende opgaver?

Hvordan: Tilrettelæg arbejdet, så ansatte kan hente støtte fra kolleger og den nærmeste ledelse, også ved arbejde uden for dagtimerne. Lav overlap eller overlevering, hvis I har vagtskifte på arbejdspladsen. Sørg for god overordnet planlægning og koordinering, fx så der ikke er nogen ansatte, der konstant udsættes for høje følelsesmæssige krav i arbejdet.   

Værktøjskassen

Der findes gode værktøjer til at arbejde struktureret med at forebygge høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Vi har samlet nogle af dem her:

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Formålet med dette værktøj er at lave gode personalemødet, som alle deltagere oplever som inspirerende, konstruktive og medvirkende til at reducere stress.

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen - BFA Velfærd og Offentlig administration - pdf

Omgangstone og kollegialitet

Formålet med dette værktøj er at sætte arbejdspladsen i stand til at skabe en bedre omgangstone og at få formuleret, hvordan den enkelte ønsker at få hjælp og omsorg, hvis vedkommende bliver stresset.

Omgangstone og kollegialitet - Et sundt arbejdsliv

At arbejde i borgerens hjem

Formålet med dette værktøj er at hjælpe arbejdsmiljøgruppen til, hvordan de systematisk kan arbejde med dilemmaer mellem hensynet til borgeren og de ansattes arbejdsmiljø.

At arbejde i borgerens hjem - BFA Velfærd og Offentlig Administration - pdf

Udvalgte brancher

Døgninstitutioner og hjemmepleje: Brancher i særlig tilsynsindsats

Sådan fører vi tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Henter PDF