Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn

Denne tilsynsmetode retter sig mod byggepladser, og er tilrettelagt ud fra byggeriets særlige kompleksitet med mange aktører inddraget i både planlægningen og udførelsen på byggepladsen.

Denne tilsynsmetode retter sig mod byggepladser, og er tilrettelagt ud fra byggeriets særlige kompleksitet med mange aktører inddraget i både planlægningen og udførelsen på byggepladsen

Arbejdstilsynet kommer uanmeldt på byggepladsen, og tilsynet fokuserer på hele byggepladsen og de involverede virksomheder. Alt afhængig af de konstaterede arbejdsmiljøproblemer vil Arbejdstilsynet følge op med dialogmøder overfor de enkelte virksomheder, deltage på sikkerhedsmøder e.l. på byggepladsen og dialogmøder med projekterende eller bygherren. Dialogmøderne kan derefter blive fulgt op af nye tilsyn, alt efter resultatet af møderne. Konkret kan metoden deles op i følgende former for tilsyn og dialogmøder.

  • Det uanmeldte tilsyn på byggepladsen har til formål at øge regelefterlevelsen i branchen igennem Arbejdstilsynets kontrol og synlighed på byggepladserne.
  • Dialogmøder med de virksomheder, der har materielle arbejdsmiljøproblemer har til formål at øge virksomhedernes forebyggelse igennem motiverende dialog om planlægning og samarbejde.
  • Dialogmøder med byggepladsens aktører, herunder bygherrer m.fl. på de byggepladser, hvor der er problemer med fællesområder eller samarbejde og forebyggelse, har til formål at øge arbejdsmiljøforebyggelsen ved projektering og i byggeprocessen
  • Opfølgende tilsyn på virksomhedernes hjemmeadresse har til formål at kontrollere arbejdsmiljøet på virksomhedens kontor, værksted eller lager mv. På byggepladser har det til formål at kontrollere den fortsatte regelefterlevelse.


Henter PDF