Konsekvenserne af et specialtilsyn

Hvis specialtilsynet viser, at der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer, vil Arbejdstilsynet reagere - fx ved at give virksomheden et påbud.

Grove overtrædelser

Hvis specialtilsynet viser, at der sker grove overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne, får virksomheden et strakspåbud eller et forbud.

Hvis der er tale om meget grove overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne, kan virksomheden også få en bøde eller blive meldt til politiet.

Afslutning af specialtilsynet

Specialtilsynet afsluttes med, at vi orienterer virksomhedens ledelse og medarbejdere om konsekvenserne af tilsynet. Virksomheden vil bl.a. få at vide, om den kan forvente at få påbud. Virksomheden får også at vide, hvilken smiley den får på Arbejdstilsynet hjemmeside. Ca. 14 dage efter tilsynet får virksomheden et brev fra Arbejdstilsynet, der bekræfter disse oplysninger.

Klagemulighed

Virksomheden kan klage til Arbejdsmiljøklagenævnet, som er et uafhængigt klageorgan, hvis den er uenig i Arbejdstilsynets afgørelse.

Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet inden fire uger efter, at virksomheden har modtaget Arbejdstilsynets afgørelse. Vi videresender klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Selv om virksomheden klager, kan Arbejdsmiljøklagenævnet bestemme, at et påbud skal efterkommes, mens klagen behandles. Forbud og strakspåbud skal altid efterkommes øjeblikkeligt, også selv om der klages.
 

Læs mere om Arbejdstilsynets reaktioner ved et tilsyn