Gå til hovedindholdet

Målrettet tilsyn i brancher med udenlandsk arbejdskraft

Arbejdstilsynet kommer fra den 28. oktober og frem til udgangen af november på et særligt målrettet coronatilsyn. I indsatsen er der fokus på at forebygge smittespredning hos de ansatte i brancher med mange vandrende arbejdstagere.

Det målrettede coronatilsyn gennemføres i 7 brancher, der er udvalgt fordi der her typisk er mange vandrende arbejdstagere. De 7 brancher er byggeri, gartnerier, landbrug/skovbrug, post- og kurertjenester, restauranter, slagterier og vejgodstransport.

Fokus på forebyggelse

På coronatilsynet vejleder Arbejdstilsynet virksomheden om, hvordan den kan forebygge risikoen for coronasmitte både ift. vandrende arbejdskraft og ift. medarbejderne generelt.

Vi vejleder om og fører tilsyn med de problemer, vi ofte støder på i branchen, når det gælder forebyggelse af smittespredning. Vi vejleder om de krav og anbefalinger, der er til smitteforebyggelse ift. vandrendende arbejdstagere. 

En virksomhed vil kunne få et strakspåbud, hvis der er mangler i forebyggelsen af smitte med coronavirus.

Vi foretager ikke en systematisk gennemgang af alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer eller kontrol af udenlandske virksomheders anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), men vi vil reagere med et forbud eller et strakspåbud med betydelig fare, hvis vi identificerer andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Det er ikke alle virksomheder i brancherne, der får besøg. Besøgene er uanmeldte. 

Typiske problemer i brancherne

Læs mere om de problemer, vi særligt fokuserer på i de 7 brancher:

Slagteri

Restauranter

Landbrug, skovbrug og gartnerier

Byggeri

Vejgodstransport

Post- og kurertjenester

Krav og anbefalinger til vandrende arbejdskraft

Læs om de krav og anbefalinger til vandrende arbejdskraft, der findes til virksomheder med vandrende arbejdskraft i forhold til coronasmitte