Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at fabrikanter mv. overholder de krav, der gælder for de produkter, der markedsføres.

Hvis du sælger et produkt, er det dit ansvar, at det er sikkert og ikke skader andres helbred eller miljøet. Derfor skal du vide, hvilke regler der gælder for dit produkt, og hvilke forpligtelser du har.

 

Det er ejeren af det trykbærende udstyr, der skal sørge for, at udstyret er opstillingsgodkendt, inden det er taget i brug, og at de periodiske undersøgelser af udstyret er gennemført inden for de fastlagte intervaller.