Gå til hovedindholdet

Særlige tilsynsindsatser i brancher

Nogle brancher er så specielle, at der er brug for en særlig tilsynsindsats for branchen. Se listen herunder over de særlige tilsyn for brancherne.

Bygge- og anlæg

I resten af 2022 fører Arbejdstilsynet to særlige tilsynsindsatser i bygge- og anlægsbranchen. Følg de to links på denne side og læs mere om indsatserne.

Særlige tilsynsindsatser i bygge- og anlægsbranchen

Daginstitutioner

Arbejdstilsynet gennemfører fra februar 2022 en særlig tilsynsindsats i udvalgte kommuner, hvor vi sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø i daginstitutionerne.

Brancherettet tilsyn i daginstitutioner

Dagligvarebutikker og supermarkeder

Fra 15. marts 2022 fører Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats i dagligvarebutikker og supermarkeder med fokus på ergonomi.

Særligt fokus på ergonomi i dagligvarebutikker og supermarkeder i 2022

Døgninstitutioner og hjemmepleje

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i døgninstitutioner og hjemmepleje, sætter vi særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i døgninstitution- og hjemmeplejebranchen

Folkeskoler

Arbejdstilsynet gennemfører et pilotforsøg i udvalgte kommuner med fokus på det psykiske arbejdsmiljø i folkeskolerne.

Brancherettet tilsyn i folkeskoler

Hospitaler

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn på hospitaler, sætter vi særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i hospitalsbranchen

Kriminalforsorgen

Arbejdstilsynet gennemfører et pilotforsøg i kriminalforsorgen med fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i kriminalforsorgen

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i landbrug, skovbrug og fiskeri, sætter vi særligt fokus på ulykkesrisici og det ergonomiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i landbrug, skovbrug og fiskeribranchen

Metal- og maskindustri

I første halvår af 2021 fører Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats i metal- og maskinindustrien med fokus på kemi og ergonomi. Ud over det særlige fokus kigger vi under tilsynsbesøget også bredt på arbejdsmiljøet i virksomheden.

Særlige tilsynsindsatser i metal- og maskinbranchen

Nærings- og nydelsesmidler

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i nærings- og nydelsesmiddelbranchen, sætter vi særligt fokus på det ergonomiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i nærings- og nydelsesmiddelbranchen

Overfladebehandling

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i brancherne Overfladebehandling og Fremstilling af transportmidler og vindmøller, sætter vi særligt fokus på det kemiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i brancherne for overfladebehandling mv.

Plast, glas og beton industri

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i plast-, glas- og betonindustrien, sætter vi særligt fokus på det kemiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i plast-, glas- og betonindustrien

Rengøring

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i rengøringsbrancherne, sætter vi særligt fokus på det ergonomiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i rengøringsbranchen

Renovation

Arbejdstilsynet fortsætter den særlige tilsynsindsats i 2022. Vi fører tilsyn med virksomheder, der indsamler husholdnings- og genanvendeligt affald. Indsatsen har fokus på sundhedsskadelig mikroorganismer, ergonomi og forebyggelse af ulykker. Ud over det særlige fokus kigger vi under tilsynsbesøget også bredt på arbejdsmiljøet i renovationsvirksomheden.

Særlige tilsynsindsats i renovationsbranchen

Slagterier

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i slagteribranchen, sætter vi særligt fokus på det ergonomiske arbejdsmiljø.

Brancherettet tilsyn i slagterier

Vejgodstransport

Som arbejdsgivere i vejgodsbranchen kan I forebygge arbejdsulykker ved god planlægning og ved at sikre at medarbejderne følger jeres instruktioner. I kan også forebygge smerter og sygdom ved at fokusere på de arbejdsprocesser, hvor medarbejderne udsættes for fysisk anstrengende arbejde.

Særligt fokus på arbejdsulykker og ergonomi i vejgodsbranchen i 2020-2022

 

 Henter PDF