Gå til hovedindholdet

Brancherettet tilsyn i folkeskoler

Arbejdstilsynet gennemfører et pilotforsøg i udvalgte kommuner med fokus på det psykiske arbejdsmiljø i folkeskolerne.

OBS: Denne indsats er afsluttet

Arbejdstilsynet gennemfører fra november 2020 et pilotforsøg i udvalgte kommuner, hvor vi sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø i folkeskolerne. Formålet med forsøget er at afprøve en ny tilsynsmetode, som sætter psykisk arbejdsmiljø i centrum på en ny måde.

Pilotforsøget sætter særligt fokus på, hvordan vi igennem tilsynsforløbet kan motivere jer til at igangsætte og sprede initiativer inden for det psykiske arbejdsmiljø, som imødekommer og forebygger belastninger i arbejdet på folkeskolerne. I indsatsen er der indbygget dialog med ledelsen på forvaltningsniveau, og der vil i forløbet blive afholdt møder, hvor både relevant ledelse og medarbejdere deltager.

Ud over dialog og møder med jer om det psykiske arbejdsmiljø, vil indsatsen bestå af tilsyn på folkeskoler i de udvalgte kommuner, hvor vi vil lave en særlig grundig og målrettet gennemgang af det psykiske arbejdsmiljø. Vi vil samtidig føre tilsyn med de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

De udvalgte kommuner får et informationsbrev, inden indsatsen starter.

Hvorfor er folkeskoler udvalgt til at indgå i indsatsen?

Folkeskoler er udvalgt på baggrund af data og vores erfaringer med branchen, der viser, at folkeskolerne bl.a. har udfordringer med vold og trusler, med tidspres samt med høje følelsesmæssige krav i arbejdet.Henter PDF