Gå til hovedindholdet

Brancherettet tilsyn på hospitaler

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn på hospitaler, sætter vi særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet gennemfører brancherettede tilsyn på hospitalerne fra oktober 2020. Det betyder, at vi vil lave en særlig grundig og målrettet gennemgang af jeres psykiske arbejdsmiljø. Vi vil samtidig føre tilsyn med de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Formålet med indsatsen er at understøtte forebyggelse af psykiske arbejdsmiljøproblemer gennem dialog, vejledning og tilsyn.

Da vi startede indsatsen sendte vi et informationsbrev om det brancherettede tilsyn til alle virksomheder i branchen, men det er ikke alle arbejdspladser, der får tilsyn. Hvis I er udtaget til tilsyn, får I direkte besked i e-Boks. Vi varsler jer som regel mindst en måned før et tilsynsbesøg, så I har mulighed for at forberede jer. Vi vil derudover ringe til jer og aftale dato og andre relevante detaljer for første besøg.

Læs mere

Sådan forbedrer i det psykiske arbejdsmiljø

Bliv klar til tilsyn

 Henter PDF