Gå til hovedindholdet

Brancherettet tilsyn i landbrug, skovbrug og fiskeri

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i landbrug, skovbrug og fiskeri, sætter vi særligt fokus på ulykkesrisici og det ergonomiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet gennemfører brancherettede tilsyn inden for landbrug, skovbrug og fiskeri fra oktober 2020. Det betyder, at vi vil lave en særlig grundig og målrettet gennemgang af ulykkesrisici og det ergonomiske arbejdsmiljø. Vi vil samtidig føre tilsyn med de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Vi sætter særligt fokus på ulykkesrisici ved brug af maskiner og håndtering af dyr samt på ergonomiske arbejdsmiljøproblemer som fx tunge løft og bæring. Formålet er at understøtte forebyggelse af ulykkesrisici og ergonomiske arbejdsproblemer igennem dialog, vejledning og tilsyn.

Vi sender et informationsbrev om det brancherettede tilsyn til alle virksomheder i branchen, men det er ikke alle arbejdspladser, der får tilsyn. Hvis I er udtaget til tilsyn, får I direkte besked i e-Boks. Vi varsler jer som regel mindst en måned før et tilsynsbesøg, så I har mulighed for at forberede jer. Vi oplyser ikke datoen for besøget.

Læs mere

Bliv klar til tilsyn

Sådan forbedrer I det ergonomiske arbejdsmiljø og forebygger ulykker

I kan få et branchetilsyn, hvis virksomheden hører til en af disse brancher

 • Engroshandel med levende dyr
 • Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
 • Landbrugskonsulenter
 • Avl af malkekvæg
 • Avl af andet kvæg og bøfler
 • Avl af heste og dyr af hestefamilien
 • Avl af får og geder
 • Avl af smågrise
 • Produktion af slagtesvin
 • Fjerkræavl
 • Kenneler
 • Avl af pelsdyr mv.
 • Blandet drift
 • Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
 • Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
 • Havfiskeri
 • Ferskvandsfiskeri
 • Havbrug
 • Ferskvandsbrug
 • Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og ol
 • Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
 • Dyrkning af andre etårige afgrøder
 • Dyrkning af druer
 • Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
 • Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
 • Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
 • Dyrkning af andre flerårige afgrøder
 • Planteformering
 • Serviceydelser i forbindelse med planteavl
 • Forarbejdning af afgrøder efter høst
 • Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
 • Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
 • Skovning
 • Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtage
 • Serviceydelser til skovbrug


Henter PDF