Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats i landbrug, skovbrug og fiskeri

I første halvår af 2021 fører Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats i landbrug, skovbrug og fiskeri-brancherne med fokus på arbejdsulykker og ergonomi. Ud over det særlige fokus kigger vi under tilsynsbesøget også bredt på arbejdsmiljøet i virksomheden.

Når Arbejdstilsynet fører tilsyn, er vi rundt på virksomheden for at kontrollere, om I lever op til arbejdsmiljøreglerne. På rundgangen sætter vi fokus på de arbejdsmiljøproblemer, der er relevante på jeres virksomhed med udgangspunkt i de arbejdsprocesser, I udfører – i fiskerierhvervet fører vi kun tilsyn med arbejde på land.

Sådan fører vil tilsyn med risikoen for arbejdsulykker

På vores tilsynsbesøg har vi særligt fokus på arbejdsulykker. Det betyder, at vi blandt andet er ekstra opmærksomme på:

Rod, huller og dårlig belysning

Hvis medarbejderne bevæger sig i områder med rod og uorden, eller hvis de ikke kan se, hvor de går, er der større risiko for at falde. Det kigger vi efter på tilsyn. Risikoen stiger, hvis medarbejderen bærer på en stor og tung genstand. Hvis vi konstaterer, at der er unødig risiko for at falde og for at komme til skade, vil vi reagere for, at I skal forebygge faren.

Arbejde med maskiner

I jeres brancher anvendes mange maskiner. Dem er vi særligt opmærksomme på ved tilsyn, og vi reagerer på manglende eftersyn og vedligeholdelse. Bliver maskinerne ikke efterset og vedligeholdt, stiger risikoen nemlig for ulykker. Sammenkobling af maskiner og redskaber er også et fokusområde under tilsynsbesøget.

Arbejde i højden

Når I arbejder i højden, er der risiko for at styrte ned og komme alvorligt til skade. Det kan være ved stigearbejde eller reparationsarbejde i højden. Hvis vi på et tilsynsbesøg konstaterer, at der er unødig risiko for at falde på grund af dårlige adgangsforhold, arbejde for tæt på kanten, forkert fodtøj, ødelagte trin eller andet, så kan vi reagere for at få forebygget ulykkesrisikoen.

Arbejde med store dyr

I skal være ekstra opmærksomme, hvis I arbejder med store dyr som fx svin eller kreaturer. Arbejde med eller i nærheden af store dyr kan resultere i alvorlige ulykker. På tilsyn har vi fokus på, at de medarbejdere, som håndterer store dyr, har viden om dyrenes adfærd, så de undgår at provokere dem og kan forudsige deres reaktion. Jeres medarbejder skal sikre, at der er en flugtvej, hvis situationen kommer ud af kontrol.

Sådan forebygger I arbejdsulykker

Ulykker er ikke hændelige uheld. Ved at forebygge kan I som arbejdsgivere være med til at forhindre den næste arbejdsulykke.

  • Tal med jeres medarbejdere om risikoen for at falde ned
  • Sørg for at arbejdsområderne er ryddet op og så vidt muligt gjort rene
  • Beskyttelsesudstyr skal være monteret på maskiner, og de skal være vedligeholdt
  • Stop motoren helt, hvis der er fejl på en maskine - eller sørg for på anden måde at sikre at maskinen ikke utilsigtet går i gang
  • Vær særligt opmærksom, hvis der er risiko for, at I bliver ramt af nedfaldne genstande, såsom kraner, træer, bigballer eller andet
  • Brug de rigtige værnemidler, fx sikkerhedssko, hjelm og skærebukser
  • Lær hvordan store dyr reagerer, inden I arbejder med dem, og lav metoder til at forebygge at blive klemt, stanget, bidt eller sparket.

Som arbejdsgiver skal du sikre dig, at dine medarbejdere er instruerede, og du skal føre tilsyn med, at de udfører arbejdet sikkert. Som medarbejder skal du samarbejde, så der sikres et godt arbejdsmiljø for alle.

Læs mere om, hvordan I kan forebygge arbejdsulykker:

Værktøj: Brug tidligere ulykker og nærved-ulykker til at forebygge

Branchefællesskabet, der dækker jordbruget og skovbruget har en række materialer om arbejdsmiljø, dem kan I finde her.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har informationsmaterialer om arbejdsmiljø og sikkerhed om bord på fiskefartøjer.

Sådan fører vi tilsyn med ergonomi

På vores tilsynsbesøg undersøger vi arbejdsopgaver, der belaster medarbejdernes muskler, sener og led. Vi ser blandt andet på:

Tunge løft, fx:

På besøget undersøger vi vægten af byrderne, samt hvor langt fra kroppen de løftes. Derudover undersøger vi, om medarbejderne løfter gentagende gange i løbet af en dag, eller fx løfter med ryggen bøjet eller vredet eller med albuerne over skulderhøjde under selve løftet. Det kan fx være dyr, sække med foder og frø eller dunke med bekæmpelsesmidler og desinfektionsmidler.

Arbejdsprocesser, hvor der bæres, fx:

På besøget vurderer vi, over hvor lange afstande medarbejderne skal bære, fx spande med mælk og vand, belægningssten, hegn eller fliser. Hvis medarbejderne fx bærer over lange afstande, hvis der er pladsmangel, niveauforskel eller ujævnt underlag øges belastningen.

Arbejdsstillinger og -bevægelser, fx:

På et tilsynsbesøg vurderer vi, hvilke arbejdsstillinger og -bevægelser medarbejderne arbejder i. Det kan føre til muskel- og skeletbesvær, hvis medarbejderne arbejder på steder, hvor der er for lidt plads og fx arbejder med armene løftet over skulderhøjde, langt fra kroppen eller arbejder med foroverbøjet ryg. Vi er blandt andet opmærksomme på malkning, lægning af fliser og håndtering af smågrise.

Arbejdsprocesser, hvor den samme del af kroppen belastes, fx:

På et tilsynsbesøg vurderer vi, om det er de samme muskelgrupper, der belastes i store dele af arbejdsdagen, fx ved klipning af pyntegrønt, klipning af hæk og buskrydning. Risikoen for skader bliver større, hvis medarbejderne anvender kraft, arbejder i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, eller hvis arbejdet stiller krav til præcision og koncentration.

Sådan forbedrer I jeres ergonomiske arbejdsmiljø

Hvis I som arbejdsgivere vil forebygge overbelastning af muskler, sener og led, kan I starte med at gennemgå jeres arbejdsprocesser trin for trin. Find de steder, hvor I kan forbedre arbejdsmiljøet med hjælpemidler, planlægning eller oplæring, fx:

  • Brug egnede tekniske hjælpemidler, i stedet for at løfte, bære, trække og skubbe
  • Oplær medarbejderne i at anvende tekniske hjælpemidler korrekt
  • Varier arbejdet ved at skifte mellem arbejdsopgaver, hvor forskellige dele af kroppen belastes.


Henter PDF