Gå til hovedindholdet

Brancherettet tilsyn i metal- og maskinindustrien

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i metal- og maskinindustrien, sætter vi særligt fokus på det kemiske og ergonomiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet gennemfører brancherettede tilsyn i metal- og maskinindustrien fra november 2020. Det betyder, at vi vil lave en særlig grundig og målrettet gennemgang af jeres kemiske og ergonomiske arbejdsmiljø. Vi vil samtidig føre tilsyn med de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.  

Vi sætter særlig fokus på arbejdsprocesser i det kemiske arbejdsmiljø, der kan belaste medarbejdernes luftveje eller hud, samt på ergonomiske arbejdsmiljøproblemer som fx tunge løft, bæring og arbejdsstillinger og -bevægelser. Formålet er at understøtte forebyggelse af kemiske og ergonomiske arbejdsmiljøproblemer igennem dialog, vejledning og tilsyn.

Vi sender et informationsbrev om den brancherettede indsats til alle virksomheder i branchen, men det er ikke alle arbejdspladser, der får tilsyn. Hvis I er udtaget til tilsyn, får I direkte besked i e-Boks. Vi varsler jer som regel mindst en måned før et tilsynsbesøg, så I har mulighed for at forberede jer. Vi oplyser ikke datoen for besøget.

Læs mere

Bliv klar til tilsyn

Sådan forbedrer i jeres kemiske og ergonomiske arbejdsmiljø

I kan få et branchetilsyn, hvis virksomheden hører til en af disse brancher

 • Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegering
 • Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende
 • Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
 • Koldbehandling
 • Fremstilling af aluminium
 • Fremstilling af bly, zink og tin
 • Fremstilling af kobber
 • Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
 • Fremstilling af døre og vinduer af metal
 • Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
 • Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
 • Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
 • Fremstilling af våben og ammunition
 • Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
 • Maskinforarbejdning
 • Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
 • Fremstilling af låse og hængsler
 • Fremstilling af håndværktøj
 • Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
 • Fremstilling af letmetalemballage
 • Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
 • Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og
 • Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n
 • Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motor
 • Fremstilling af hydraulisk udstyr
 • Fremstilling af andre pumper og kompressorer
 • Fremstilling af andre haner og ventiler
 • Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
 • Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregat
 • Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
 • Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
 • Fremstilling af motordrevet håndværktøj
 • Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
 • Fremstilling af andre maskiner til generelle formå
 • Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
 • Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskine
 • Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
 • Fremstilling af maskiner til metallurgi
 • Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustri
 • Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri
 • Fremstilling af maskiner til produktion af tekstil
 • Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
 • Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
 • Fremstilling af øvrige maskiner til specielle form
 • Fremstilling af smykker i ædle metaller og relater
 • Støbning af jernprodukter
 • Støbning af stålprodukter
 • Støbning af letmetalprodukter
 • Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
 • Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktion
 • Teknisk afprøvning og kontrol
 • Anden måling og teknisk analyse.


Henter PDF