Gå til hovedindholdet

Brancherettet tilsyn i plast-, glas- og betonindustrien

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i plast-, glas- og betonindustrien, sætter vi særligt fokus på det kemiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet gennemfører brancherettede tilsyn i plast-, glas- og betonindustrien fra september 2020. Det betyder, at vi vil lave en særlig grundig og målrettet gennemgang af jeres kemiske arbejdsmiljø. Vi vil samtidig føre tilsyn med de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Vi sætter særligt fokus på arbejdsprocesser i det kemiske arbejdsmiljøproblemer, der kan belaste medarbejdernes luftveje eller hud. Formålet er at understøtte forebyggelse af kemiske arbejdsmiljøproblemer igennem dialog, vejledning og tilsyn.

Vi sender et informationsbrev om det brancherettede tilsyn til alle virksomheder i branchen, men det er ikke alle virksomheder, der får tilsyn. Hvis I er udtaget til tilsyn, får I direkte besked i e-Boks. Vi varsler jer som regel mindst en måned før et tilsynsbesøg, så I har mulighed for at forberede jer. Vi oplyser ikke datoen for besøget.

Læs mere

Sådan forbedrer I det kemiske arbejdsmiljø

Bliv klar til tilsyn

I kan få et branchetilsyn, hvis virksomheden hører til en af disse brancher

 • Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
 • Fremstilling af planglas
 • Formning og forarbejdning af planglas
 • Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
 • Fremstilling af glasfiber
 • Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
 • Fremstilling af ildfaste produkter
 • Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
 • Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
 • Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og
 • Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
 • Fremstilling af keramiske isolatorer og isolerings
 • Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
 • Fremstilling af andre keramiske produkter
 • Fremstilling af cement
 • Fremstilling af kalk og gips
 • Fremstilling af byggematerialer af beton
 • Fremstilling af byggematerialer af gips
 • Fremstilling af færdigblandet beton
 • Fremstilling af mørtel
 • Fremstilling af fibercement
 • Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
 • Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
 • Fremstilling af slibemidler
 • Fremstilling af asfalt og tagpap
 • Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk
 • Fremstilling af andre gummiprodukter
 • Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
 • Fremstilling af plastemballage
 • Fremstilling af bygningsartikler af plast
 • Fremstilling af andre plastprodukter
 • Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske
 • Fremstilling af bijouteri og lignende varer
 • Fremstilling af musikinstrumenter
 • Fremstilling af sportsudstyr
 • Fremstilling af spil og legetøj
 • Fremstilling af koste og børster
 • Fremstilling af plast i ubearbejdet form
 • Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.


Henter PDF