Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats i rengøringsbrancherne i 2022

Fra 1. januar 2022 fører Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats i rengøringsbrancherne med fokus på ergonomi og kemi. Ud over det særlige fokus kigger vi under tilsynsbesøget også bredt på arbejdsmiljøet i virksomheden.

Når Arbejdstilsynet fører tilsyn, er vi rundt på virksomheden for at kontrollere, om I lever op til arbejdsmiljøreglerne. På rundgangen sætter vi fokus på de arbejdsmiljøproblemer, der er relevante på jeres virksomhed med udgangspunkt i de arbejdsprocesser, I udfører.

Sådan forbedrer I jeres kemiske arbejdsmiljø

Vi har samlet en oversigt over nogle af de udfordringer med kemi, vi møder i jeres branche, og de løsninger, der kan bruges til at forebygge problemerne.

Find problemerne

Der kan være risiko for hud- eller luftvejssygdomme, hvis jeres medarbejdere har opgaver, hvor de:

 • Har hyppig eller langvarig hudkontakt med vand eller rengøringsmidler i løbet af en arbejdsdag, også kaldet vådt arbejde.
 • Har hudkontakt med kemikalier
 • Indånder støv eller små dråber, fx fra sprøjteflasker

Forebyg problemerne

Det er muligt at forebygge både hud- og luftvejssygdomme med god planlægning, instruktion og ved at bruge tekniske hjælpemidler eller personlige værnemidler:

 • Begræns tiden, hvor hænderne er i vand ved brug af fx gulvvaskemaskiner.
 • Brug handsker, når hænderne er i kontakt med vand eller rengøringsmidler. Dog så kort tid som muligt.
 • Brug eventuelt bomuldshandsker under beskyttelseshandskerne.
 • Brug fugtighedscreme regelmæssigt. Vælg en fed fugtighedscreme uden parfume.
 • Sørg for grundig instruktion og før tilsyn med, at instruktionen følges.
 • Undgå brug af sprayprodukter. Bruger I sprayprodukter, så sørg for at spraye ned i en klud, før produktet påføres.

Se video med gode råd til at forebygge astma

Sådan fører vi tilsyn med det kemiske arbejdsmiljø

På vores besøg ser vi på, om der er arbejdsopgaver, hvor medarbejderne bliver udsat for sundhedsskadelig påvirkning.

Vådt arbejde

På et tilsynsbesøg undersøger vi, om I har arbejdsprocesser, hvor de ansatte har vådt arbejde, altså hyppig eller langvarig hudkontakt med vand. Vi undersøger, om der bliver brugt egnede handsker. Brug vores vejledning til at få gode råd til håndtering af dette.

Vådt arbejde - AT-vejledning 12.1.1

Rengøringsmidler

På et tilsynsbesøg undersøger vi, om medarbejderne har arbejdsprocesser, hvor de ansatte har hudkontakt med rengøringsprodukter, eller kan blive udsat for sprøjt af ætsende stoffer, der kan komme i øjnene fx toiletrens. Vi undersøger, om der bliver brugt handsker eller øjenbeskyttelse, som kan beskytte de ansatte. Brug vores vejledning til at få gode råd til håndtering af dette.

Hud og kemi - AT-vejledning 12.1.2

Øjenværn - AT-vejledning D.5.8

Spraypåføring eller højtryksrens

På et tilsynsbesøg undersøger vi, om medarbejderne har arbejdsprocesser, hvor de ansatte kan blive udsat for indånding af skadelige støvpartikler eller dråber. Vi undersøger, om der bliver brugt åndedrætsværn eller udsugning for at beskytte de ansatte.

Sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen - Faktaark 76 - NFA

Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. - AT-vejledning D.2.20

Åndedrætsværn og dets brug - AT-vejledning D.5.4

Kemisk risikovurdering

På et besøg undersøger vi også, om I har foretaget en kemisk risikovurdering af jeres produkter og arbejdsprocesser. Vi undersøger, om I på baggrund af den kemiske risikovurdering har instrueret jeres ansatte, så de kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vurder risikoen - om kemisk risikovurdering

Arbejde med stoffer og materialer - AT-vejledning C.1.3

Sådan forbedrer I jeres ergonomiske arbejdsmiljø

Vi har samlet en oversigt over nogle af de ergonomiske problemer, vi møder i jeres branche, og de løsninger, der kan bruges til at forebygge problemerne.

Find problemerne

Der kan opstå ergonomiske belastninger, hvis jeres medarbejdere udfører mange opgaver, hvor de:

 • Løfter og bærer tunge redskaber, affald eller inventar
 • Bøjer eller vrider i ryggen, fx ved rengøring af trapper eller maskiner
 • Arbejder med armene over skulderhøjde, fx vinduespolering
 • Belaster kroppen fysisk, fx ved rengøring af store arealer med moppe eller støvsugning.

Forebyg problemerne

De fleste ergonomiske problemer kan forebygges med god planlægning, instruktion og ved at bruge hjælpemidler:

 • Skift mellem arbejdsopgaver, der belaster kroppen forskelligt
 • Instruer medarbejderne i god arbejdsteknik og i at bruge hjælpemidler
 • Før tilsyn med, at instruktionen følges
 • Brug hjælpemidler til at begrænse dårlige arbejdsstillinger, fx med skafter, der kan indstilles efter medarbejdernes højde
 • Brug tekniske hjælpemidler, fx gulvvaskemaskiner ved rengøring af store arealer.

Sådan fører vi tilsyn med det ergonomiske arbejdsmiljø

På vores tilsynsbesøg undersøger vi arbejdsopgaver, der kan overbelaste medarbejderne:

Arbejdsstillinger og -bevægelser

På et tilsynsbesøg vurderer vi, om medarbejdernes arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser over tid kan være nedslidende. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger er fx, når medarbejderne over længere tid arbejder med armene løftet over skulderhøjde, eller hvis de over længere tid eller gentagne gange arbejder med foroverbøjet ryg. Brug vores vejledning til at få et overblik over reglerne på området.

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser - AT-meddelelse 4.05.3

Tunge løft

På besøget undersøger vi, om medarbejderne har tunge løft, og under hvilke betingelser de løfter. Vi undersøger, hvad medarbejderen løfter på, og om der kan bruges hjælpemidler til at forhindre unødig belastning af medarbejderne. Brug vores vejledning til at få et overblik over reglerne på området.

Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

Arbejdsprocesser, der belaster den samme del af kroppen

På et tilsynsbesøg vurderer vi, om medarbejderne udfører arbejde, der er ensidigt og belastende, i store dele af arbejdsdagen. Risikoen for skader bliver større, hvis medarbejderne anvender kraft, arbejder i dårlige arbejdsstillinger, eller hvis arbejdet stiller krav til præcision og koncentration. Brug vores vejledning til at få et overblik over reglerne på området.

Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde - AT-vejledning D.3.2Henter PDF