Gå til hovedindholdet

Brancherettet tilsyn i slagterier

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i slagteribranchen, sætter vi særligt fokus på det ergonomiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet gennemfører brancherettede tilsyn i slagteribranchen fra september 2020. Det betyder, at vi vil lave en særlig grundig og målrettet gennemgang af jeres ergonomiske arbejdsmiljø. Vi vil samtidig føre tilsyn med de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Vi sætter særligt fokus på ergonomiske problemer som fx tunge løft, bæring og arbejdsstillinger og -bevægelser. Formålet er at understøtte forebyggelse af ergonomiske arbejdsmiljøproblemer igennem dialog, vejledning og tilsyn.

Vi sender et informationsbrev om det brancherettede tilsyn til alle virksomheder i branchen, men det er ikke alle arbejdspladser, der får tilsyn. Hvis I er udtaget til tilsyn, får I direkte besked i e-Boks. Vi varsler jer som regel mindst en måned før et tilsynsbesøg, så I har mulighed for at forberede jer. Vi oplyser ikke datoen for besøget.

Læs mere

Sådan forbedrer I det ergonomiske arbejdsmiljø

Bliv klar til tilsyn

I kan få et branchetilsyn, hvis virksomheden hører til en af disse brancher

  • Forarbejdning af svinekød
  • Forarbejdning af andet kød
  • Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
  • Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
  • Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel.


Henter PDF