Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar

Svar på de oftest stillede spørgsmål om emnet. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

 • Besætningen på skibe inden for handelsflåden er undtaget fra anmeldepligten – Hvad er handelsflåden?

  Det er kun skibe, der transporterer gods og/eller passagerer mellem Danmark og et andet land, som hører under begrebet handelsflåden, og som derfor ikke har anmeldepligt.

  Alle andre skibe, der leverer en tjenesteydelse, har anmeldepligt. Det gælder f.eks. i forbindelse med byggearbejde til søs, medmindre skibet kun fragter gods og/eller passagerer mellem byggepladsen i Danmark og et andet land. Dette gælder alle steder i det danske søterritorium – også ved offshoreanlæg på den danske kontinentalsokkel. Dette er under forudsætning af, at udstationeringsbetingelserne i øvrigt er opfyldt.

 • Hvad er en udstationeret medarbejder?

  En udstationeret medarbejder er en medarbejder, der er ansat i en virksomhed i et andet land, og som midlertidigt arbejder i Danmark.

  Det er fx:

  1. Når en udenlandsk virksomhed for egen regning og under egen ledelse udstationerer en medarbejder i Danmark til at løse en opgave.
  2. Når en virksomhed udstationerer en medarbejder inden for samme koncern eller i en virksomhed, der på lignende måde er knyttet til den virksomhed, der foretager udstationeringen.
  3. Når en dansk virksomhed hyrer vikarer fx hos et udenlandsk vikarbureau.

  Medarbejderen skal være ansat hos den udenlandske virksomhed eller vikarbureau, der udstationerer hende eller ham.

 • RUT: Hvad er montørreglen (Registeret for Udenlandske Tjenesteydere)?

  Montørreglen er en undtagelsesbestemmelse. Den betyder, at visse former for udstationering af medarbejdere er undtaget fra pligten til at anmelde til RUT.

  Det gælder udstationeringer, hvor disse 3 betingelser er opfyldt:   

  1. Levering af tjenesteydelsen varer ikke over 8 dage.  
  2. Udstationeringen sker som led i leveringen af et teknisk anlæg eller en teknisk installation.  
  3. Den lønmodtager eller selvstændige virksomhed, der skal løse opgaven, er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere og reparere et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

  Montørreglen er relevant for de virksomheder, der fx leverer højteknologiske maskiner til danske industrivirksomheder. Den udenlandske virksomheds ekspertviden og know-how skal være nødvendig for, at modtageren i Danmark hurtigt kan tage det tekniske anlæg eller installation i brug.

  Montørreglen gælder fx ikke ved almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde. Den gælder heller ikke, når brugte maskiner, tekniske anlæg eller installationer skal afmonteres eller tages ned, uanset branche.

  Læs alle spørgsmål-svar om RUT

Henter PDF