Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om tilsyn med udenlandske virksomheder

Svar på de oftest stillede spørgsmål om tilsyn med udenlandske virksomheder. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet.

Spørgsmål og svar

 • Besætningen på skibe inden for handelsflåden er undtaget fra anmeldepligten – Hvad er handelsflåden?

  Det er kun skibe, der transporterer gods og/eller passagerer mellem Danmark og et andet land, som hører under begrebet handelsflåden, og som derfor ikke har anmeldepligt.

  Alle andre skibe, der leverer en tjenesteydelse, har anmeldepligt. Det gælder f.eks. i forbindelse med byggearbejde til søs, medmindre skibet kun fragter gods og/eller passagerer mellem byggepladsen i Danmark og et andet land. Dette gælder alle steder i det danske søterritorium – også ved offshoreanlæg på den danske kontinentalsokkel. Dette er under forudsætning af, at udstationeringsbetingelserne i øvrigt er opfyldt.

 • Hvad er en udstationeret medarbejder?

  En udstationeret medarbejder er en medarbejder, der er ansat i en virksomhed i et andet land, og som midlertidigt arbejder i Danmark.

  Det er fx:

  1. Når en udenlandsk virksomhed for egen regning og under egen ledelse udstationerer en medarbejder i Danmark til at løse en opgave.
  2. Når en virksomhed udstationerer en medarbejder inden for samme koncern eller i en virksomhed, der på lignende måde er knyttet til den virksomhed, der foretager udstationeringen.
  3. Når en dansk virksomhed hyrer vikarer fx hos et udenlandsk vikarbureau.

  Medarbejderen skal være ansat hos den udenlandske virksomhed eller vikarbureau, der udstationerer hende eller ham.

 • RUT: Hvad er montørreglen?

  Montørreglen er en undtagelsesbestemmelse. Den betyder, at visse former for udstationering af medarbejdere er undtaget fra pligten til at anmelde til RUT.

  Det gælder udstationeringer, hvor disse 3 betingelser er opfyldt:   

  1. Levering af tjenesteydelsen varer ikke over 8 dage.  
  2. Udstationeringen sker som led i leveringen af et teknisk anlæg eller en teknisk installation.  
  3. Den lønmodtager eller selvstændige virksomhed, der skal løse opgaven, er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere og reparere et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

  Montørreglen er relevant for de virksomheder, der fx leverer højteknologiske maskiner til danske industrivirksomheder. Den udenlandske virksomheds ekspertviden og know-how skal være nødvendig for, at modtageren i Danmark hurtigt kan tage det tekniske anlæg eller installation i brug.

  Montørreglen gælder fx ikke ved almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde. Den gælder heller ikke, når brugte maskiner, tekniske anlæg eller installationer skal afmonteres eller tages ned, uanset branche.

 • RUT: Hvad skal jeg gøre for at undgå bøde?

  Hvis du som privatperson hyrer udenlandsk arbejdskraft til fx bygge- eller havearbejde, skal virksomheden vise dig dokumentation for, at det er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Hvis du ikke får denne dokumentation, skal du give besked til Arbejdstilsynet senest 3 dage efter, at arbejdet er gået i gang, ellers kan du risikere en bøde. Du kan orientere Arbejdstilsynet elektronisk via: 

   

  Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

   

  E-mail: at@at.dk

  Du skal blot oplyse, hvem du har hyret, hvor arbejdet skal foregå og i hvilken periode. Så har du opfyldt reglerne.

 • RUT: Hvad skal udenlandske selvstændige uden ansatte anmelde i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere?

  Selvstændige uden ansatte, der arbejder i bygge- og anlægsbranchen eller inden for Installation og reparation af maskiner og udstyr, skal anmelde:

  1. Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
  2. Dato for start og slut af arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen
  3. Stedet, hvor arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen udføres
  4. Virksomhedens branchekode
  5. Om virksomheden er momsregistreret i hjemlandet
  6. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Henter PDF