Gå til hovedindholdet

Dialog om evne og ambition

Dette værktøj hjælper med at skabe dialog om, hvordan I oplever jeres evne til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og hvad jeres ambition er. Dette værktøj kan fx bruges til at følge op på jeres trivselsmåling.

Værktøjet

Dialog om evne og ambition - værktøj - docx

Sådan kan I bruge værktøjet

Mål: at vurdere jeres evne til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og vurdere jeres ambitionsniveau
Forberedelsestid: 30 minutter
Øvelsestid: 60 minutter
Hvem kan deltage: ledere i alle ledelseslag indenfor en relevant del af arbejdspladsen (fx en afdeling), medarbejderrepræsentanter (AMO/MED/SU) og stabsmedarbejdere (HR/ arbejdsmiljøprofessionelle)

Aktører i ledelsessystemet og de tre ledelseslag

Trin for trin-guide

Trin 1: Forbered møde

 1. Læs værktøjet og vurder jeres aktuelle APV eller trivselsmåling. Hvad viser data om jeres psykiske arbejdsmiljø?
 2. Udvælg eventuelt en af de to faktorer i det psykiske arbejdsmiljø (Organisatorisk og social støtte samt balance mellem opgave og ressourcer)
  Når der igangsættes handlinger i forhold til én faktor, så vil det ofte have effekt på flere andre faktorer i det psykiske arbejdsmiljø.
  Faktorer i det psykiske arbejdsmiljø
 3. Indkald relevante mødedeltagere og bed mødedeltagerne om at reflektere over det oplevede og ønskede niveau
  Det er vigtigt, at mødedeltagerne har konkret viden om de beskrevne kendetegn i værktøjet. Det kan være en fordel, at fx en HR-medarbejder eller en arbejdsmiljøprofessionel er facilitator.

Trin 2: Afhold møde

 1. Introducér værktøjet
 2. Drøft spørgsmålet ”hvor er vi nu?” og giv konkrete eksempler på, hvordan det kommer til udtryk i jeres arbejdsdag
  Hav respekt for, at der er forskellige individuelle oplevelser af niveauet. Notér svarene i værktøjet
 3. Drøft spørgsmålet ”hvor vil vi gerne hen?” og giv konkrete eksempler på 1) hvilke særlige udfordringer står der i vejen for at opnå jeres mål, og 2) hvordan vil I kunne mærke i jeres arbejdsdag, at I har nået målet
  Målet skal kunne realiseres inden for en overskuelig tidshorisont
 4. Drøft inden for hvilken tidsramme det kan lade sig gøre at nå målet og notér det i værktøjet
 5. Sørg for, at der bliver fulgt op på mødet, og at alle ledelseslagene herunder den strategisk ledelse bliver informeret om jeres drøftelser og valg
  I kan bruge værktøjet ”Hvem gør hvad?” til at finde ud af, hvilke ledelsesopgaver, som er knyttet til det psykiske arbejdsmiljø, og hvilke ledere, som bedst varetager dem.
  Hvem gør hvad?

Mere hjælp

Find lignende værktøjer som kan hjælpe jer med at få system i ledelsen af det psykiske arbejdsmiljø

Team arbejdsliv

Henter PDF