G� til hovedindholdet

Forbedret kondition i gartnerier

Forebyggelsespakken har fokus på at styrke kondition hos medarbejdere i gartneri ved løb, gang, cykling eller styrkeøvelser.

Træningspakken kan hjælpe med at styrke konditionen blandt medarbejderne. Igennem forløbet opnår I erfaring med, hvordan træning kan blive en naturlig del af arbejdsdagen.

Denne drejebog forklarer trin for trin, hvordan I gennemfører træningsforløbet.

Den er til lederen og de træningsansvarlige medarbejdere.

Forbedret kondition i gartnerier

Henter PDF