Forebyggelse af vold på bosteder

Denne forebyggelsespakke sætter fokus på, hvordan I kan styrke jeres indsats for at forebygge arbejdsrelateret vold mod medarbejderne i jeres botilbud eller boform for hjemløse.