Forebyggelse af vold på bosteder

Denne forebyggelsespakke sætter fokus på, hvordan I kan styrke jeres indsats for at forebygge arbejdsrelateret vold mod medarbejderne i jeres botilbud eller boform for hjemløse.

Pakken guider jer gennem et forløb, der hjælper jer med at udvikle jeres forebyggelse af vold på de områder, hvor I oplever udfordringer, samtidig med at I fastholder de dele af jeres forebyggelse, der allerede fungerer godt.

Forebyggelsespakke (samlet)

Støtteark 1: Oversigt over forløbet

Støtteark 2: Praksisfortællinger

Støtteark 3: Støtteværktøj til tovholderen – beskrivelse af rollen og støtte til varetagelsen af rollen

Støtteark 4: Forslag til nye tiltag

Støtteark 5: Sparringsmøder